Nytt regionalt stödpaket till kulturaktörer i Örebro län

By on 5 november, 2020
Arkivbild

Region Örebro läns kulturnämnd kompletterar tidigare givna stöd för att mildra corona-pandemins konsekvenser med ytterligare insatser riktade mot länets kulturella sektor och civilsamhälle. Det stöd som Torbjörn Ahlin i egenskap av nämndordförande fattade beslut om 4 november motsvarar 580.000 kronor.

Det senaste regionala kulturstödet omfattar två områden: Hälften av summan, 290.000 kronor, blir arbetsstipendier till professionella kulturskapare och kulturaktörer medan den andra hälften kommer att fördelas mellan föreningar och studieförbund som gör stödjande insatser under pandemin.

Regionala stödpaket till kulturaktörer

I spåren av coronapandemin har många organisationer inom civilsamhället tvingats ställa in, skjuta fram eller ställa om sina verksamheter. Detta har haft en negativ inverkan på många organisationers ekonomier. För att underlätta för de drabbade aktörerna skapade Region Örebro läns kulturnämnd i våras ett antal stödpaket riktade till kulturaktörer och andra organisationer inom civilsamhället. 

Inom ramen för ett av dessa paket adresserade nämnden ekonomiskt stöd till 23 organisationer verksamma inom civilsamhället. Med hjälp av stödet har dessa organisationer arbetat med insatser för att bland annat sprida information om covid 19 på olika språk, att stödja riskgrupper och andra grupper som redan är utsatta i samhället samt att ge möjlighet till kulturupplevelser utomhus.

En nyligen genomförd uppföljning av stödet till föreningarna visar att även om stödsumman till respektive förening inte var stor har den kommit till nytta.

”Vår vilja är att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle eftersom vi ser att civilsamhället bidrar med mycket gott, och det gäller i synnerhet i samband med särskilda händelser. Med det här stödet ville vi stötta civilsamhället i sitt engagemang och vi är glada över att stödet har kommit till nytta”, säger Torbjörn Ahlin (C), kulturnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.

Stöd till länets kulturella infrastruktur

Den senaste satsningen på 580.000 kronor genomförs med den nyligen genomförda uppföljningen i ryggen och den bygger på de erfarenheter och lärdomar som uppföljningen gav.

”Med det här stödet vill vi dels underlätta för enskilda aktörer som kämpar med ekonomin, dels stärka länets kulturella infrastruktur och civilsamhälle i sin helhet”, säger Torbjörn Ahlin.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login