Nytt trendbrott för bostadspriserna

By on 8 mars, 2023
Foto: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Efter nästan ett år av breda prisfall på bostadsmarknaden har nedgångarna nu mattats av. Bostadsrättspriserna i Sverige steg med 1 procent i februari medan villapriserna låg stilla. I samtliga storstadsområden ökade bostadsrättspriserna den senaste månaden. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Efter breda prisfall det senaste året har nedgångarna nu mattats på många platser. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik som analyserats av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– De branta prisfallen verkar nu ha bromsat in och vi märker attantalet besökare på visningar ökar för andra månaden i rad. Vår prognos är att köpare och säljare kommer ha betydligt lättare att mötas prismässigt under våren och att allt fler bostadsaffärer kommer att göras, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

I samtliga tre storstadsområden steg bostadsrättspriserna den senaste månaden – Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö visar alla uppgångar med 1 procent. I centrala Göteborg ökade priserna med 2 procent i februari och i centrala Stockholm med 1 procent. I centrala Malmö låg bostadsrättspriserna stilla i februari. I riket som helhet steg priserna med 1 procent. Bostadsrättspriserna i Sverige har nu backat med 11 procent det senaste året.

– Den senaste räntehöjningen verkar än så länge inte haft någon stor effekt på bostadspriserna, men köparna känner fortfarande viss oro inför framtiden. Det gör att många bostadsaffärer drar ut på tiden och att det höga utbudet av bostäder till salu ännu håller i sig, säger Marcus Svanberg.

Villapriserna i både Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg med 1 procent den gångna månaden, medan de låg stilla i Stor-Stockholm. Även i riket som helhet förblev villapriserna oförändrade i februari. På årsbasis har villapriserna nu minskat med 13 procent under det gångna året.

– Inflationsspöket har ett hårt grepp om svenskarnas boendeekonomi och med tanke på de höga elpriserna och kommande räntehöjningar är det för tidigt att dra slutsatser om att glädjeskuttet för bostadspriserna blir långvarigt. Det finns fortfarande en risk för att konjunkturen försämras och arbetslösheten stiger mer än väntat under året, säger Marcus Svanberg.

Under de senaste månaderna har fritidshuspriserna succesivt mattats av och visar nu att priserna minskar med 2 procent på årsbasis.

Här har bostadspriserna minskat mest det senaste året:

Villor Prisutveckling Bostadsrätter Prisutveckling
1. Hallands län -16% 1. Dalarnas län -22%
2. Västmanlands län -16% 2. Örebro län -21%
3. Stockholms län -16% 3. Västerbottens län -21%

 Tre tips – så kan du agera när räntorna stiger

1. Ta höjd för högre boendekostnader
Räkna på vad som händer med din privatekonomi om räntan fortsätter stiga ännu mer. Vad skulle du behöva dra ner på om boendekostnaderna ökar? Din bank kan hjälpa till med beräkningarna.

2. Välj rörlig eller bunden ränta med omsorg
Om du vill minska din risk för högre ränteuppgång än väntat och ha mer förutsägbarhet för hushållsekonomin kan det vara läge att binda räntan.

3. Ansök om jämkning
Det så kallade ränteavdraget gör det möjligt för bolåntagare att göra skatteavdrag för en del av räntekostnaderna. Genom att ansöka om jämkning hos Skatteverket kan du betala mindre skatt varje månad i stället för att deklarera avdraget året efter.

Tre tips – så sänker du elkostnaden och höjer värdet på din bostad:

1. Behåll värmen i huset
Upp till en tredjedel av husets energiförlust sker genom dörrar och fönster. Se över lister och isoleringar runt dörrar och fönster för att minimera värmeförluster. En ny ytterdörr kan dessutom både höja värdet på huset och öka skyddet mot inbrott.

2. Byt energisystem
Att byta eller förbättra bostadens uppvärmningssystem kan vara en lönsam investering som markant sänker hushållets elräkning. Gör en kalkyl över vad som ger den bästa helhetslösningen för din bostad.

3. Installera solceller
Solceller både höjer värdet på en bostad med i snitt 140 000 kronor och sänker elkostnaden. Från och med förra året kan du ansöka om skattereduktion i samband med installationen. En certifierad installatör hjälper dig att optimera vinkel och riktning på solcellerna.

Tre tips – så gör du en trygg bostadsaffär på en orolig marknad

1. Köp och sälj vid samma tidpunkt.
Bostadspriserna steg kraftigt i stora delar av landet under coronapandemin, medan de under 2022 föll på de flesta platser. Försök att sälja och köpa vid ungefär samma tidpunkt, så har tillfälliga upp- eller nedgångar i pris mindre betydelse.

2. Se över din boendeekonomi.
Om du har små marginaler i boendeekonomin – planera ditt bostadsköp utifrån hur stigande räntor och en förändrad inkomst skulle kunna påverka dig.

3. Sälj först.
Om du ändå känner dig osäker – sälj din bostad innan du köper en ny. Då vet du utgångsläget inför ditt köp och kan enklare räkna på vilken månadskostnad du känner dig bekväm med.

Om statistiken

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på försäljningen av 20 457 bostadsrätter och 8 436 villor under december 2022–februari 2023. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2022–november 2022, årssiffran är en jämförelse mellan december 2021–februari 2022 och enmånadssiffran är en jämförelse mellan november 2022–januari 2023 och aktuell period. Rikssiffrorna beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistiken för fritidshus baseras på försäljningen av 4 560 fritidshus under mars 2022–februari 2023 och utvecklingen jämförs med föregående tolvmånadersperiod.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login