Ökad efterfrågan på socialarbetare

By on 27 september, 2022
Arkivbild

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Örebro län, andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 4 108 jobb inom socialt arbete i Örebro län publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank.

– Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Örebro län bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision.

Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Det är tuffast att få tag på socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorg.

Statistik från Arbetsförmedlingen bekräftar bilden och visar att bemanningen är en utmaning i kommunerna i Örebro län. Från årsskiftet fram till sista juli har 4 108 jobb inom socialt arbete i länet publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. Motsvarande siffra för samma period 2020 var 1 957.

Vision menar att bristen på personal förutom att skapa en press på medarbetarna får konsekvenser för de människor som socialtjänsten är till för.

– Det råder ingen tvekan om att socialtjänstens verksamhet påverkas negativt av bristen på medarbetare. Våra medlemmar upplever att det hindrar dem från att göra ett bra jobb. Utsatta får inte det stöd de behöver och det blir omöjligt att fånga upp tidiga signaler och förhindra att unga dras in i kriminalitet. Om politiker på allvar vill knäcka gängen måste socialtjänsten få bättre förutsättningar, säger Veronica Magnusson.

Orsakerna till problemen med kompetensförsörjningen anser Vision är bristerna i arbetsmiljön. Medlemsundersökningar från Vision visar arbetsbelastningen är hög och att det är ett viktigt skäl till att många vill byta jobb.

– En självklar utgångspunkt för att lösa kompetensförsörjningen är att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och andra yrkesgrupper inom socialtjänsten. Det måste finnas resurser för att utföra jobbet och arbetsbelastningen måste vara rimlig för att göra socialtjänsten mer attraktiv som arbetsplats, säger Emma Bernhult, avdelningsordförande för Vision i Örebro kommun och ledamot i Visions förbundsstyrelse.

Undersökningen genomfördes genom en webbaserad enkät under perioden 13 april till 9 juni 2022. 142 socialchefer ingår i undersökningen, vilket ger en svarsfrekvens på 49 procent.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Vision

You must be logged in to post a comment Login