Ökat intresse för cykelturism men mer forskning behövs

By on 19 augusti, 2019
Foto: Mikael Ahlm/Mostphotos

Att turista med cykel är en ökande trend. Men det finns mer behov av vetenskaplig forskning om hur insatser som görs för att främja cykelturismen kan mätas och följas upp.

Det visar en litteratursammanställning och omvärldsanalys som forskare på VTI har gjort.

I rapporten konstateras att många utredningar gjorts på området under lång tid, men att relativt lite har förändrat. Förslag på åtgärder har lagts fram och cykelturism spås ha en god framtidsutsikt. Men vetenskapligt väl upplagda studier saknas.

– Det behövs utvecklas mätinstrument för att statistiskt kunna följa upp de åtgärder som görs. Dessutom behöver cykelturisternas behov och önskemål förstås ytterligare för att kunna utveckla framgångsrika destinationer, säger Christina Stave, forskare på VTI och författare till rapporten.

Mycket av litteraturen pekar på behov av ökad kunskap hos beslutsfattare om cykelturismens nuläge och ekonomiska möjligheter. Det behövs också en tydlig ansvarsfördelning och medel för de aktörer som har uppdrag inom cykelturismen.

I rapporten påpekas bland annat bristen på större sammanhängande cykelleder och att standarden, servicen och säkerheten behöver förbättras. Att det dessutom finns begränsade möjligheter för turister att ta med cykel i kollektivtrafiken försvårar för den som vill resa hållbart och miljömedvetet. Det behövs också fler bilfria leder, särskilt i norra delen av Sverige där större vägar med tung trafik är dominerande.

Även om det finns mycket kvar att göra för att förbättra cykelturismens förutsättningar finns ett ökande intresse för människor att turista med cykel. I Europa är cykelturismen som störst i Tyskland, Österrike och Schweiz och länder som Kroatien och Grekland satsar nu för att utveckla cykelturismen. Eurovelo är ett nätverk av cykelleder som sträcker sig runt 42 länder och har en sammanhängande längd på över 70 000 km, vilket gör den till världens längsta. Även i Sverige ökar intresset.

– Jag tror det kommer bli ett ökat intresse för inhemsk turism och då kan cykelturism vara ett intressant alternativ, säger Christina Stave.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login