Omfattande ny- och ombyggnationer pågår på Universitetssjukhuset i Örebro

By on 14 januari, 2019
I augusti 2020 räknar generalentreprenören NCC med att H-huset kommer att stå klart. Bild: SWECO Architects

Hela ny- och tillbyggnaden av sjukhusområdet på Örebro universitetssjukhus omfattar bland annat en om-och tillbyggnad av akutmottagningen med en helt ny avdelning för akutröntgen. H-huset, som började byggas i augusti 2016 och beräknas stå klart i augusti 2020, kommer att inrymma ögonkliniken, öron-näsa och halsklinik, plastik- och käkkirurgisk klinik, hudklinik, akutklinik samt anestesiklinik. H-huset uppförs enligt kraven för Miljöbyggnad guld och med stort fokus på energieffektivitet. En utmaning är förstås att bygga den nya sjukhusbyggnaden med så liten påverkan som möjligt på den pågående verksamheten i det nuvarande sjukhuset.

Torg anläggs vid sjukhusentrén

– H-huset är ett komplext byggprojekt med tanke på byggnadens storlek och att högspecialiserad vård ska bedrivas i huset. Den enskilt största utmaningen är att få logistiken att fungera optimalt, inte minst med tanke på att vårdverksamhet bedrivs i de anslutande byggnaderna. H-huset blir en ljus och öppen byggnad med fasadpartier som kombinerar glas, ljus puts och tegel. Beslut är fattat att ansöka om certifiering av byggnaden enligt Miljöbyggnad guld, säger Patrik Larsson, byggprojektledare för det nya H-huset på Universitetssjukhuset i Örebro.

SWECO Architects vann tillsammans med danska AART Architects tävlingen om utformningen av H-huset.

– Till sjukhuset kommer människor i olika åldrar och med olika bakgrund, därför är det viktigt med en varierande miljö. Vi har arbetat mycket med ytorna som omger byggnaden. En utmaning är att få den nya byggnaden att passa ihop med omgivningen. Genom att anlägga ett torg vid sjukhusets entré blir övergången mellan sjukhusområdet och staden mjukare. Den nya byggnaden har formen av en kam, vilket optimerar dagsljusinsläppet, säger Anders Melin på Sweco Architects.

Framtidssäkrar regionens högspecialiserade vård
Tanken är att regionens investering i det nybyggda H-huset ska skapa de bästa förutsättningarna för fortsatt vidareutveckling och framtidssäkring av den högspecialiserade vården på USÖ. Hela ombyggnaden av sjukhusområdet pågår mellan 2016 och 2020. H-huset beräknas exempelvis stå klart sommaren 2020. Redan hösten 2019 räknar man med att ett nytt parkeringshus och en ny godsmottagning ska stå klara. Parkeringshuset får 825 platser och blir störst i Örebro. Samtidigt sker en tillbyggnad av Campus USÖ, som ska innehålla lärosalar, grupprum och mycket annat som kommer att användas av läkarstudenterna vid Örebro universitet.

– Vi har nu fått ett tätt hus och har även påbörjat det invändiga arbetet. Mattläggning, gipsarbeten och målning pågår för närvarande. I mitten av november var det dags för den första besiktningen av en del av byggnaden. Hela bygget fortlöper enligt tidsplan, säger Jan Domander, projektchef på NCC, som är projektets generalentreprenör.

Fakta:
Hus H och Hus G, ny- och ombyggnation vid Universitetssjukhuset i Örebro

Byggherre:
Region Örebro län

Generalentreprenör:
NCC

Omfattning:
35 500 kvm nybyggnad och ca 1 700 kvm ombyggnad

Total projektkostnad:
c:a 2,2 miljarder kronor

Tidsram:
Byggstart augusti 2016, beräknas stå klart augusti 2020 (H-huset)

Arkitekt: 
SWECO Architects

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login