Omsorgen i Örebro län behöver resurser

By on 28 maj, 2024
Arkivbild

Drygt tre av tio av pensionärerna i Örebro län tycker att äldreomsorgen fungerar bra, enligt en ny medlemsundersökning från PRO.

För att äldreomsorgen ska klara kraven på stärkt bemanning och högre kvalitet när äldres andel av befolkningen växer, behöver regeringen ge landets kommuner ett årligt tillskott om minst tio miljarder kronor.

– Den låga tilltron till äldreomsorgen är inte särskilt förvånande. PRO har länge larmat om äldreomsorgens otillräckliga finansiering och underbemanning. Det är ett allvarligt läge som riskerar att utvecklas till en krissituation för de människor i Örebro län som är beroende av äldreomsorgen, säger Åsa Lindestam, ordförande för PRO.

Nyligen presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin Ekonomirapport. Den visar att bland annat att kommunerna gör historiskt låga resultat och att en majoritet av kommunerna har besparingskrav på sina verksamheter.

– Politiker på alla nivåer måste prioritera äldreomsorgen. Örebro läns äldre ska inte behöva få sämre livskvalitet på grund kommuners och regioners pressade ekonomi. Staten måste utöka grundfinansieringen av äldreomsorgen, säger Åsa Lindestam.

Drygt tre av tio av pensionärerna i Örebro län tycker att äldreomsorgen fungerar bra, enligt en medlemsundersökning från PRO. För att höja kvaliteten på äldreomsorgen måste regeringen ge landets kommuner ett tillskott i statsbudgeten om minst tio miljarder kronor per år. Befolkningstillväxten i Sverige förväntas minska avsevärt, med en stor minskning av antalet barn och unga och en ökning av antalet personer över 80 år de närmsta tio åren enligt SCB.

– För att kunna tillhandahålla en god äldreomsorg med kompetent personal måste satsningarna vara långsiktiga och förutsägbara, säger Åsa Lindestam.

Hur bra eller dåligt tycker du att äldreomsorgen fungerar?               

  • Mycket bra – 2 procent
  • Ganska bra – 30 procent
  • Ganska dåligt – 23 procent
  • Mycket dåligt – 7 procent
  • Tveksam, vet ej – 38 procent

Ekonomi/Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: PRO – Pensionärernas Riksorganisation
Om Pensionärsbarometern:
PRO:s Pensionärsbarometer undersöker allmänhetens och de egna medlemmarnas syn på viktiga frågor för pensionärer. Den webbaserade undersökningen till medlemmar i åldern 65 år och uppåt genomfördes under 24 april–5 maj 2024 och sammanlagt svarade cirka 33 800 personer över 65 år på enkäten. Nedan finns resultatet för Örebro län.

You must be logged in to post a comment Login