Omställningsstudiestödet får inte bli en arbetsmarknadsreform

By on 27 januari, 2023
Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia Foto: Akavia

Färsk statistik från CSN visar att flera av de ansökningar som beviljats omställningsstudiestöd gäller typiska bristyrken. – Det nya studiestödet, som ska bidra till en omställning på arbetsmarknaden, får inte bli en arbetsmarknadsreform, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Fackförbundet Akavia, som organiserar akademiker med många olika roller i både privat och offentlig sektor, ser med oro på den första tiden med det nya omställningsstudiestödet, en del av Trygghetsöverenskommelsen.

– Reformen, som kom på plats hösten 2022, är en välkommen reformering och modernisering av arbetsmarknaden. Men ambitionerna med reformen är att stärka individernas möjlighet till omställning, inte att fokusera på arbetsmarknadens kortsiktiga behov av kompetens, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Centrala Studiestödsnämnden presenterar nu data över vilka utbildningar som godkänts och underkänts. Fortfarande är det en överraskande liten del av ansökningarna som beviljats av CSN. I slutet av januari hade drygt 26 000 ansökningar kommit in till CSN. Av dessa har 4 600 hunnit handläggas och drygt 600 fått bifall.

Bland de 20 vanligaste utbildningarna som har fått bifall finns bland annat sjuksköterskeprogrammet, medicinsk sekreterare/vårdadministratör och polisprogrammet.

– Omställningsstudiestödet ska inte användas för att tillgodose samhällets behov av poliser och vårdpersonal. Framtidens arbetsmarknad kräver både bred och djup kompetens, inte minst gäller det akademiska utbildningar i framkant. Det är viktigt att CSN inte enbart tar hänsyn till arbetsmarknadens behov här och nu i sina beslut, säger Patrik Nilsson.

– Även personer med en hög grundutbildning behöver framtidssäkra sin kompetens under arbetslivet. Det är nödvändigt att politiker och andra synliggör allas möjligheter att nyttja det nya systemet, säger Patrik Nilsson.

Akavia oroar sig också för att relativt få ansökningar hittills har godkänts.

– Oavsett om det handlar om en onödig försiktighetspolicy eller om en underbemanning på myndigheten är det viktigt att öka takten framöver, säger Patrik Nilsson.

Inte minst behöver reformens grunder vårdas i turbulenta tider.

– Politiken och myndigheterna måste vårda de långsiktiga perspektiven. Hela Trygghetsöverenskommelsen och det nya studiestödet för livslångt lärande är en unik reform som behöver ges goda förutsättningar redan från starten, säger Patrik Nilsson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Akavia

You must be logged in to post a comment Login