Operation Rimfrost framtid i Bergslagen

Av på 12 juni, 2020
Rimfrost som särskild händelse avslutas men arbetet avslutas inte.

Sammantaget har operation Rimfrost haft en bra effekt på kriminella grupperingars förmåga att med väpnat våld som medel kunna bedriva sin grova kriminalitet. Stora mängder vapen, ammunition och sprängmedel som annars skulle ha använts till hänsynslösa skjutningar och sprängningar har Polisen tagit i beslag och därmed förhindrat att de kom till användning.

Utifrån den lokala problembilden vid varje lokalpolisområde har vi skapat regional och nationell lägesbild. Det är utifrån den vi sedan prioriterat och genomfört våra insatser. Vi har i en gemensam operation påverkat problembilden samtidigt på alla nivåer – lokal, regional och nationell.

Gärningsmän har dömts för brott och genom den inkapaciteringen inte bara fått en adekvat påföljd för brottet utan också därmed förhindrats att begå nya brott och inte minst fått chansen att genom den samhällsgemensamma avhopparverksamheten välja ett nytt liv, utanför den kriminella världen.

– Vid en pressträff i januari efter ingripandet i område Norr i Örebro sa jag att vi då, i och med ingripandet med största sannolikt hade räddat liv. Det håller jag fast vid! Förmodligen har flera av våra insatser under Rimfrost räddat liv genom att de kriminella aktörerna frihetsberövats för brott och deras vapen och sprängmedel beslagtagits, säger Håkan Karlsson, regional kommenderingchef.

Rimfrost har också slagit hårt mot de kriminella grupperingarnas finansiella styrka. Kontanter, statusprylar som klockor och bilar har beslagtagits som direkt eller indirekt vinning av brott. Genom samarbete med Kronofogden har flera kriminella aktörers ekonomiska skulder kunnat hanteras genom utmätning av egendom. Vi har under operationen också lärt oss en hel del om vårt eget arbete och kunnat vässa metoder och taktik för att nu när Rimfrost avslutas fortsatt ha en framgångsrik brottsbekämpning.

Erfarenheter överförs till linjearbetet
Polisen har sedan tidigare en god förmåga att bekämpa grovt våld och Rimfrost har utvecklat polisens långsiktiga förmåga ytterligare. Genom att arbeta med ett nationellt perspektiv mot ett problem har vi utvecklat våra metoder och samverkansformer. Vi har nu en utvecklad kunskap, en utvecklad ledning och en utvecklad taktik.

– Vi arbetar för fullt för att omhänderta de lärdomar vi gjort när det gäller den grova brottsligheten och den särskilda händelsen Rimfrost. Det gäller att leda verksamheten ur ett helhetsperspektiv och i linjen. Vi utvecklar polismyndighetens och polisregion Bergslagens förmåga att förutse, ingripa och skapa robusta utredningar för att kunna lagföra gärningsmän. Detta sker genom att skapa förutsättningar och rätt ledningssystem men såklart också genom att öka intern och extern samverkan, säger Emelie Andersson, bitr. regional kommenderingschef.

Regionalt
Örebronyheter

Källa polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in