Örebro kommun säljer Kilsbergen Konferens och Storstenshöjden

Av på 17 september, 2013

Idag har kommunstyrelsen behandlat frågan om att sälja Kilsbergen i Örebro AB (Konferens och Lodge) och fastigheten Storstenshöjden till Branäs Gruppen AB. Frågan tas upp för beslut på kommunstyrelsen den 24 september, för att därefter tas upp för beslut i kommunfullmäktige i slutet av oktober.

Förslaget innebär att Branäs Gruppen AB tillträder som ägare till Storstenshöjden från 1 oktober 2013, och som ägare av konferensanläggningen, stugbyn och campingen i Ånnaboda från den 1 januari 2014. De äger och driver idag skidanläggningarna Branäs utanför Torsby, Kungsberget vid Sandviken och Vallåsen vid Hallandsåsen.

Köpeskillingen för fastigheten Storstenshöjden (Garphyttan 2:24) är 2 miljoner kronor. Förvärvet av Kilsbergen i Örebro AB betalas genom att Branäs Gruppen AB övertar betalningsansvaret för 6 miljoner kronor av bolagets nuvarande lån från Örebro kommun.

Genom detta avtal sker förlikning i tidigare tvister mellan Storstenshöjden AB och Örebro kommun.

Slalomföreningens tillgång till Storstenshöjden
Örebro kommun och Branäsgruppen tecknar också ett gemensamt avtal med slalomföreningen och Friluftsfrämjandet som garanterar att de har tillgång till Storstenshöjden för träning och tävling under de närmaste två åren. Därefter kommer föreningarna att teckna avtal och samarbeta direkt med Branäsgruppen.

Rekreationsområdet i Ånnaboda, såsom skidspår och vandringsleder, pulkabacke, fotbollsplan, parkering och ”SM-stugan” samt badplats och gångväg runt Ånnabosjön påverkas inte av försäljningen och kommer även i fortsättningen att ägas av Örebro kommun.

Örebro kommun utvecklar Örebro skidstadion i Ånnaboda
Det närmaste året kommer Örebro kommun att utveckla Ånnabodaområdets vintersportmöjligheter. Målet är att Örebro skidstadion ska kunna användas av både elit och bredd. År 2015 arrangeras SM-vecka vinter i Örebro, och Ånnaboda kommer att vara ett nav under den veckan, tillsammans med idrottsanläggningar i centrala Örebro.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in