Örebro kommun väntas växa betydligt – över 170 000 invånare år 2040

Av på 9 juni, 2021
Arkivbild

Befolkningen i Örebro kommun beräknas öka de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att antalet födda väntas överstiga antalet döda.

SCB:s befolkningsframskrivning är ett centralt verktyg för samhällsplanering. Nu finns nya beräkningar för folkmängden i samtliga kommuner och län.

I Örebro kommun väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 177 300 personer. Det är 20 900 fler än i dag (+13 procent). Jämfört med andra kommuner är det en förhållandevis stor befolkningstillväxt.

– Befolkningstillväxten i Örebro kommun beror framför allt på att antalet födda i kommunen väntas överstiga antalet döda. Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas födas omkring 37 400 barn, medan 28 900 personer beräknas dö. Även att inflyttningen från andra delar av landet är större än utflyttningen och att invandringen är större än utvandringen bidrar till tillväxten, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB.

I hela Örebro län beräknas befolkningen växa med 6 procent till år 2040. Bland kommunerna i Örebro län sticker Lekeberg ut med den allra största förväntade befolkningstillväxten (+15 procent), medan Ljusnarsberg går mot det största befolkningstappet (−12 procent).

Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040. Som kartan nedan illustrerar är det här ökningen ojämnt fördelad.

Länen Stockholm, Uppsala, Halland, Skåne och Västra Götaland beräknas växa, medan Västernorrland och Norrbotten går mot minskad befolkning.

Källa: SCB

Allt fler äldre

En övergripande trend är att andelen äldre ökar. Så även i Örebro kommun. I dag är 18 procent av kommunens invånare 65 år eller äldre, år 2040 väntas 21 procent vara det.

– Det här mönstret ser vi i nästan alla kommuner i landet. Örebro kommun följer utvecklingen. Det här beror bland annat på att dödligheten minskar, att folk därför blir äldre, säger Alexandra Malm vid SCB.

En annan central grupp för samhällsplanering är de unga. I Örebro kommun väntas antalet barn i skolåldern (6–18 år) öka något fram till år 2040, från 24 062 i dag till cirka 24 500 (+2 procent).

Tabeller


Förväntad befolkningsutveckling i Örebro kommun till och med 2040
Folkmängd 2020 156 381  
+ Födslar 37 434  
– Döda 28 920  
+ Inrikes inflyttning 145 721  
– Inrikes utflyttning 140 602  
+ Invandring 19 658  
– Utvandring 12 405  
Folkmängd 2040 177 267 +20 886 (13 %)

Kommun för kommun i Örebro län
Kommun Folkmängd 2020 Folkmängd 2040 Förändring Förändring, procent
Askersund 11 471 10 458 −1 013 −9 %
Degerfors 9 631 9 611 −20 0 %
Hallsberg 15 990 16 699 +709 +4 %
Hällefors 6 896 6 207 −689 −10 %
Karlskoga 30 263 29 437 −826 −3 %
Kumla 21 862 22 857 +995 +5 %
Laxå 5 659 5 066 −593 −10 %
Lekeberg 8 472 9 716 +1 244 +15 %
Lindesberg 23 658 22 015 −1 643 −7 %
Ljusnarsberg 4 674 4 125 −549 −12 %
Nora 10 686 10 696 +10 0 %
Örebro 156 381 177 267 +20 886 +13 %

Lokalt | Örebro
Örebronyheter

Källa SCB
Om befolkningsframskrivningen
SCB publicerar sedan år 2020 årligen en framskrivning av befolkningen i Sveriges län och kommuner. Den utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat kommunala och statliga verksamheter, men även privata aktörer använder regionala befolkningsframskrivningar i sitt planeringsarbete.
SCB:s regionala befolkningsframskrivningar bygger på historisk data och överensstämmer med framskrivningen för riket. Att vi inte kallar det för befolkningsprognoser beror på att vi i beräkningarna inte tar hänsyn till exempelvis kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och förutsättningar.
Framskrivningen redovisas i Statistikdatabasen uppdelat på ålder, kön och inrikes/utrikes födda för varje år under perioden 2021–2070.
Den här artikeln har genererats automatiskt med hjälp av kod. En text har tagits fram för var och en av Sveriges kommuner och län.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in