Örebro kommuns skogsbruk bidrar till förnybar energiproduktion.

Av på 6 juli, 2013

Genom att använda avfall från skogsbruket och örebroarnas trädgårdar bidrar Örebro kommun till produktionen av förnybar energi. I år mer än någonsin.

Det senaste året har kommunen sålt så kallad biomassa, det vill säga ris, stubbar och flis till energiproducerande verk motsvarande årsförbrukningen av el och värme för drygt 1 000 villor (26 000 MWh). Mängden biomassa är den största någonsin. Det beror främst på ökad efterfrågan från verken, men också en satsning från kommunen på att leverera mer.

− Det här är egentligen en bieffekt av det skogsbruk som bedrivs på kommunal mark, men det är en mycket positiv bieffekt, säger Martin Willén, biträdande förvaltningschef på Stadsbyggnad. Förutom att vi bidrar till en ökning av förnybar energiförsörjning ger det också intäkter på drygt två miljoner kronor till örebroarna, fortsätter han.

En del av biomassan som kommunen säljer kommer från de risdeponier som finns på återvinningscentralerna runt om i kommunen. Det ris, grenar och stubbar som örebroarna lämnar där blir till energi för ca 330 villor (8 400 MWh) om året.

På så sätt kan örebroarna enkelt bli av med trädgårdsavfall och göra en viktig insats för klimatet samtidigt som deras ris ger intäkter som går till kommunal service.

− Men det är viktigt att det bara är biomassa som slängs i risdeponierna. Ligger det skräp i riset vill inte de energiproducerande verken ta emot det från kommunen. Det här är en värdefull tillgång för alla örebroare som vi måste vårda. Alternativet om värmeverken inte tar emot trädgårdsavfallet vore en förlust för både miljön och örebroarna, säger Martin Willén.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in