Örebro län blir centrum i Mellansverige för civilt försvar och krisberedskap

By on 19 maj, 2022
Bild: Länsstyrelsen Örebro län

Örebro blir ett av sex nya civilområden. Det stod klart när regeringen i dag under en pressträff presenterade åtgärder för ett starkare civilt försvar, försörjningsberedskapen och samhällsviktiga funktioner.
 
– Det är hedrande att vi får förtroendet att leda samverkan i Mellansverige i en tid då krisberedskaps- och försvars frågor är så skrämmande aktuellt, säger landshövding Maria Larsson som nu också får titeln civilområdeschef.

Dagens regeringsbeslut om ny organisation för civilt försvar och krisberedskap innebär att Länsstyrelsen i Örebro län blir ansvarig länsstyrelse för Mellersta civilområdet. I området ingår Gävleborgs-, Dalarnas-, Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Värmlands-, och Örebro län.

De övriga fem civilområdena är:

 • Norra civilområdet (Länsstyrelsen i Norrbotten i de fyra nordligaste länen)
  .
 • Östra- (Länsstyrelsen i Stockholm med Gotlands län)
  .
 • Sydöstra- (Länsstyrelsen i Östergötlands län med Jönköpings- och Kalmar län)
  .
 • Västra- (Länsstyrelsen i Västra Götalands län med Hallands län)
  .
 • Södra civilområdet (Länsstyrelsen i Skåne län med Blekinge och Kronobergs län).

Länsstyrelsen i Örebro län kommer att inrätta ett nytt beredskapskansli som ska kunna vara i drift redan till 1 oktober. Kansliet kommer att bemannas med ett tiotal personer som behöver nyanställas.

Den länsstyrelse som är civilområdesansvarig länsstyrelse får ett geografiskt områdesansvar för länen inom civilområdet när det gäller civilt försvar i fredstid och totalförsvar vid höjd beredskap. Det innebär att svara för samordning mellan berörda myndigheter och Försvarsmakten, stöd till andra länsstyrelsers planering och samordning av de civila försvarsåtgärderna i området.

Även krisberedskap i fredstid berörs av den nya civilområdesindelningen. De civilområdesansvariga länsstyrelserna får ett särskilt ansvar att samordna krisarbetet vid en händelse som berör flera län inom området och får också befogenhet att ta över ansvaret från kommunal räddningstjänst vid en svår händelse.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login