All posts tagged "Mellansverige"

 • Skarp inbromsning i Mellansveriges efterfrågan på arbetskraft

  Arbetsgivare i Mellansverige, som innefattar Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län, rapporterar en sysselsättningstrend på +14 procent inför det tredje kvartalet 2022, enligt ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer. Det är en skarp inbromsning från föregående kvartal då arbetsgivare rapporterade en...

  • Posted maj 23, 2022
  • 0
 • Örebro län blir centrum i Mellansverige för civilt försvar och krisberedskap

  Örebro blir ett av sex nya civilområden. Det stod klart när regeringen i dag under en pressträff presenterade åtgärder för ett starkare civilt försvar, försörjningsberedskapen och samhällsviktiga funktioner.   – Det är hedrande att vi får förtroendet...

  • Posted maj 19, 2022
  • 0
 • Nytt traumarum på USÖ stärker akutsjukvården i Mellansverige

  Nytt högspecialiserat traumarum öppnar den 17 maj på akutmottagningen på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), där ska de svårast skadade patienterna tas omhand. Rummet finns i direkt anslutning till den nya akutröntgen. Tack vare närheten till röntgen och en...

  • Posted maj 16, 2022
  • 0
 • Boom på arbetsmarknaden i Mellansverige

  Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro ingår, förväntar sig en boom i jobbtillväxten under första kvartalet 2022 med en sysselsättningstrend på hela +42 procent, vilket är den mest positiva prognosen i landet. Som...

  • Posted december 22, 2021
  • 0
 • Arbetsgivare i Mellansverige tror på rekordmånga jobbtillfällen i höst

  Nu vänder det – Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, tror på en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft i höst. Sysselsättningstrenden ligger på +18 procent för det fjärde kvartalet, den starkaste...

  • Posted september 15, 2021
  • 0
 • Positiva röster om Örebro som centrum för civila försvaret i Mellansverige

  Örebro föreslås bli centrum för ledningen och samordningen av det civila försvaret i Mellansverige. Detta besked får varmt mottagande av flera av företrädarna för organisationer som samverkar inom totalförsvaret. Här är några av de positiva rösterna: Landshövding...

  • Posted mars 2, 2021
  • 0
 • Varannan förälder i Mellansverige oroar sig för sitt tonårsbarns psykiska mående

  En ny Novusundersökning från Trygg-Hansa visar att varannan förälder (51 %) oroar sig över sitt tonårsbarns psykiska mående varje månad, eller oftare. Bland de som oroar sig över sin tonårings psykiska mående varje månad, uppger mer än...

  • Posted augusti 29, 2020
  • 0
 • Rekordpåföljder för grovt miljöbrott

  Örebro tingsrätts dom i den så kallade batteriskandalen dömde fyra män i 50-årsåldern till fängelse för grovt miljöbrott. Männen dömdes också till näringsförbud efter att felaktigt hanterat farligt avfall på flera platser i Mellansverige.  Utredningen har pågått...

  • Posted juni 16, 2020
  • 0
 • Betesskador på skogen minskar i Mellansverige

  Betesskadorna minskar på många håll i Svealand och Gävleborgs län, visar årets älgbetesinventering. En förbättring jämfört med resultatet ifjol, men endast i några av de inventerade områdena har målet om maximalt fem procent årliga betesskador uppnåtts. –...

  • Posted juni 6, 2020
  • 0
 • Många fler jobb i mellersta Sverige under sommaren

  Arbetsgivare i mellersta Sverige, där Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län ingår, förutspår en ljus sommar – i alla fall sett till antalet jobbtillfällen under det tredje kvartalet 2019. Sysselsättningstrenden ligger på +11 procent, ett uppsving på...

  • Posted juni 11, 2019
  • 0