Örebro län på nionde plats

By on 4 september, 2022
Arkivbild

Örebro län på nionde plats i KRAVs hållbarhetsrankning, Örebro län hamnar på nionde plats bland Sveriges 21 län i KRAVs årliga hållbarhetsrankning för djurhållning och jordbruk.

Totalt är det 25 procent av djuren och 17 procent av jordbruksmarken i Örebro län som uppfyller KRAVs regler för god djurvälfärd och ett hållbart jordbruk.

– De KRAV-certifierade gårdarna i Örebro län bidrar till att minska Sveriges klimatpåverkan och att stärka den biologiska mångfalden. På en KRAV-godkänd gård ställs mycket höga krav på djurvälfärd och att man brukar jordbruksmarken på ett långsiktigt hållbart sätt, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Under 2021 var 25 procent av de kor och får som finns i Örebro län KRAV-certifierade och 17 procent av åker- och betesmarken i länet brukades med KRAV-godkända metoder. Det visar statistik från KRAV och Jordbruksverket. Sammantaget innebär det att Örebro län hamnar på nionde plats bland Sveriges 21 län i KRAVs hållbarhetsrankning.

– Genom att välja KRAV-märkta produkter kan du som konsument stärka den biologiska mångfalden, sänka Sveriges klimatutsläpp och minska spridningen av bekämpningsmedel, säger Emma Rung.

I landet som helhet är 17 procent av djuren KRAV-certifierade och 17 procent av jordbruksmarken brukas med metoder som lever upp till KRAVs regler. Värmland hamnar på första plats i rankningen och placerar sig också högst vad gäller KRAV-certifiering för både djur och jordbruksmark, med en andel på 32 procent för djuren och 28 procent för jordbruksmarken.

Tabell: KRAVs hållbarhetsrankning

Län

Total andel KRAV-godkänd jordbruksmark (%)

Rankning KRAV-godkänd jordbruksmark

Total andel KRAV-godkända nötkreatur och får (%)

Rankning KRAV-godkänd djurhållning

Samlad rankning för jordbruksmark och djurhållning

Värmland

28

1

32

1

1

Östergötland

24

2

25

4

2

Södermanland

21

6

28

3

3

Uppsala län

19

8

29

2

4

Gävleborg

23

3

22

8

5

Västra Götaland

22

4

22

7

5

Gotland

22

5

18

10

7

Västmanland

18

9

24

6

7

Dalarna

20

7

21

9

9

Örebro län

17

11

25

5

9

Jönköpings län

18

10

15

12

11

Stockholms län

14

12

15

11

12

Jämtland

13

14

14

13

13

Halland

12

15

14

14

14

Kronoberg

14

13

12

17

15

Västerbotten

10

17

13

15

16

Västernorrland

11

16

13

16

16

Skåne

8

18

11

18

18

Kalmar län

7

20

7

19

19

Blekinge

7

19

6

21

20

Norrbotten

5

21

6

20

21

KRAVs hållbarhetsrankning är en sammanslagning av rankning för jordbruksmark (åkermark och betesmark), och rankning för djurhållning (nötkreatur och får). Länens placering i de två rankningarna slås ihop för att ge en samlad placering i KRAVs hållbarhetsrankning. Statistiken kommer från KRAV och Jordbruksverket.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Krav
Fakta: KRAV-certifiering
KRAV-certifierade jordbruk är alltid ekologiska, vilket innebär att de inte får använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det bidrar till ökad biologisk mångfald. Dessutom ställs ytterligare krav på klimatarbete, god djurvälfärd och socialt ansvarstagande. Cirka 80 procent av den ekologiska odlingen i Sverige är KRAV-certifierad.

You must be logged in to post a comment Login