Örebro län ska vara klimatneutralt år 2045

By on 18 november, 2021

Intresset för energi- och klimatfrågor har aldrig varit större och internationella förhandlingar har precis avslutats. Nu lanserar vi ett reviderat energi- och klimatprogram som tar avstamp för att göra Örebro län klimatneutralt.

På fredag den 19 november träffas företrädare från offentlig sektor och ideella organisationer för att inspireras kring hur vi får mer oss alla i klimatomställningen.

Redan år 2012 sattes målet att utsläppen av växthusgaser skulle minska med 25 procent (från 2005 års nivå) till år 2020. Det målet nåddes redan år 2015. Nu kan vi konstatera att Örebro län minskat utsläppen med 29 procent, enligt de senaste siffrorna. Men trots att utsläppen minskar, går minskningen för sakta.

– I det nya energi- och klimatprogrammet har vi höjt ambitionsnivån. Vi behöver arbeta ännu mer tillsammans och gå från ord till handling för att bli ett klimatneutralt län. Det är helt nödvändigt om vi ska nå nationella och internationella åtaganden, säger landshövding Maria Larsson.

För att bli klimatneutralt behöver vi minska utsläppen av växthusgaser, öka andelen förnybar energi och öka energieffektiviseringen.

I det reviderade programmet finns målet att individens konsumtionsbaserade utsläpp ska minskat till två ton koldioxid per person. För att nå högt uppsatta mål behöver det bli verkstad av målen.

– Vi har satt tydliga och ambitiösa mål. För att nå våra mål behöver det ske förändringar i hela samhället – hos offentliga beslutsfattare, i företagen och hos var och en av oss. Vi behöver också ställa om från linjära till cirkulära system, säger Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län.

I början av året bildades Örebro läns energi- och klimatråd som ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. Här ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer; som tillsammans ska göra insatser som bidrar till genomförandet av energi- och klimatprogrammet.

Energi- och klimatdagen arrangeras gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län och drygt 80 personer är anmälda.

Örebro län
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login