Örebrobostäder säger välkommen till 180 000 nya hyresgäster

By on 19 maj, 2018
Det första bisamhället är nu etablerat på ÖBOs bovärdskontor i Brickebacken.

Bin är en av våra viktigaste pollinerare. Utan bin skulle det inte bli någon skörd, vare sig i stan eller på landet. Cirka en tredjedel av maten vi äter har pollinerats av bin och humlor. Bin bidrar också till mångfalden i naturen – när de pollinerar blir det fler blommor och bär som gynnar fåglar och andra djur.

Det finns cirka 270 arter vilda bin i Sverige och en tredjedel är hotade. De hotade bina har svårare att klara sig i ett jordbrukslandskap som blivit mer enformigt med för lite blommor och de tål inte den ökade användningen av bekämpningsmedel. Vissa arter minskar tydligt i antal och riskerar att försvinna.

Nu vill Örebrobostäder hjälpa bina på traven genom att placera ut bisamhällen i sina stadsdelar. Projektet startade i veckan med en bikupa på bovärdskontorets tak i stadsdelen Brickebacken och nästa steg är att sätta upp två bikupor i Ölmbrotorp. En biodlare tar hand om de nya hyresgästerna och lovar att de flesta bin är vänliga och oförargliga.

Slår projektet väl ut planeras fler bisamhällen till nästa år.

Lokalt | Brickebacken
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login