Oro bland barnfamiljer inför kommande räntebesked

By on 7 februari, 2023
Bild: SkandiaMäklarna

Mer än var tredje svensk oroar sig inför Riksbankens räntebesked på torsdag. Allra oroligast är barnfamiljerna. Var femte svensk skulle inte klara en ökad boendekostnad på 1000 kronor i månaden, och för många svenskar kan räntan snart göra att den gränsen nås.

Det avslöjar SkandiaMäklarnas nya undersökning Räntetempen.

I december 2022 låg svenskarnas genomsnittliga bolåneränta enligt SCB på 3,41 procent. Enligt bankernas prognoser kan den rörliga bolåneräntan nå över fem procent under 2023. Inför det nya räntebeskedet den nionde februari räknar storbankerna med en höjning av styrräntan på 50 punkter, från 2,5 till 3 procent.

Skulle även bolåneräntan öka med en halv procentenhet ger det en kostnadsökning på 417 kronor i månaden per lånad miljon. En summa som många säger sig inte klara av. För sju procent är smärtgränsen lägre än 500 kronor och 20 procent av svenskarna uppger att en ökning på mindre än 1000 kronor skulle vara för stor att klara av.

Bolån i kr Kostnadsökning vid 0,5% ränteökning* Kostnadsökning vid 1% ränteökning
1 miljon 417 kronor/mån 833 kronor/mån
3 miljoner 1 250 kronor/mån 2 500 kronor/mån
5 miljoner 2 083 kronor/mån 4 167 kronor/mån

I SkandiaMäklarnas nya undersökning Räntetempen uppger 35 procent av svenskarna att de är oroliga inför räntebeskedet. Bland barnfamiljer med yngre barn oroar sig hela 57 procent. En tredjedel av dessa är mycket oroade.

– Bostadsmarknaden påverkas i hög grad av de ökade bolåneräntorna och vi märker av en stor osäkerhet bland spekulanter kring hur höga boendekostnaderna faktiskt kommer bli. I vår senaste undersökning ser vi att även en liten kostnadsökning blir svår för många svenskar att klara av. Vi har under en tid sett ett ökat intresse för energieffektiva bostäder med låga driftkostnader. En trend som vi tror kommer bli allt starkare i takt med att svenskarnas boendekostnader ökar, säger Andreas Moritz, VD på̊ SkandiaMäklarna.

Den 9 februari kommer nästa räntebesked från Riksbanken. Ange på en skala (1-5) hur mycket eller lite du oroar dig inför det beskedet?

 

  Totalt Unga vuxna utan barn Familj med yngre barn Familj med äldre barn Arbetsaktiva äldre utan barn Pensionär/ Arbetsinaktiva äldre utan barn
Jag oroar mig inte alls [1] 25% 19% 9% 22% 31% 38%
[2] 13% 12% 5% 12% 16% 16%
[3] 23% 25% 24% 26% 21% 20%
[4] 19% 21% 27% 19% 16% 13%
Jag oroar mig mycket [5] 16% 11% 30% 20% 14% 9%
Vet ej/vill ej uppge 5% 11% 5% 2% 2% 5%
Medelvärde 2,88 2,92 3,66 3,03 2,64 2,36

Hur stor ökning i boendekostnader skulle bli för stor för ditt hushåll att klara av?

 

  Totalt
Mindre än 500 kronor 7%
500-750 kronor 6%
751-1000 kronor 7%
1001-2000 kronor 11%
2001-3000 kronor 10%
3001-5000 kronor 12%
5001-7000 kronor 10%
7001-10 000 kronor 4%
10 001-15 000 kronor 6%
Mer än 15 000 kronor 6%
Vet ej/vill ej uppge 20%
Medelvärde 4653 kr

*Eventuella ränteavdrag är ej inräknade.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: SkandiaMäklarna
Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 27-30 januari 2023 har sammanlagt 1004 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+år i Sverige.

 

You must be logged in to post a comment Login