Östra Bangatan och Nobelgatan klara, öppnas under torsdagskvällen

By on 29 november, 2018
Östra Bangatan innan ombyggnationen.

Arbetena på Östra Bangata och Nobelgatan är klara och trafikavstängningen plockas bort under torsdagskvällen, kl. 20 sätts trafiksignalen igång i korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan och den nya korsningen Östra Bangatan-Ribbingsgatan som öppnas.

Under våren kommer träd och buskar att planteras i grönytorna längs med gatan. På Ribbingsgatan ställs en tillfällig hastighetsdämpande åtgärd ut vid vårdcentralen i samband med att den nya korsningen öppnas. Till vårens byggs en permanent hastighetsdämpande åtgärd i korsningen Ribbingsgatan-Norrbackavägen.

Projektet på Östra Bangatan har gått enligt tidplan och den tillfälliga trafikavstängningen har fungerat väl trots den stora trafikmängden. Nu är gata, gång- och cykelbanor, trafiksignal och ledningar förberedda och klara för de nya byggnader som byggs eller ska byggas kring korsningen.

Lokalt | Östra Bangatan och Nobelgatan Örebro
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login