Osund konkurrens ett samhällsproblem

By on 5 januari, 2023
Arkivbild

Den osunda konkurrensen på arbetsplatser har blivit ett stort samhällsproblem, i synnerhet inom fastighetsbranschen. Det handlar om allt från obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till illegal arbetskraft.

Sveriges Allmännyttas medlemmar gör allt de kan för att komma tillrätta med denna brottslighet men är i behov av att utöka sin kunskap, kompetens samt utveckla sina arbetssätt för att motverka arbetslivskriminalitet.

Sveriges Allmännytta har under hösten genomfört en upphandling inom området sund konkurrens åt medlemsföretagen. Sund konkurrens handlar om att skapa förutsättningar för sunda och schysta leverantörsförhållanden och stävja arbetslivskriminalitet på förvaltnings- och byggarbetsplatser inom allmännyttan.

Syftet med upphandlingen är att erbjuda medlemsföretagen tjänster som förebygger, upptäcker och stävjar olika former av brottslighet i fastighetsbranschen.

– Det här är ett led i Sveriges Allmännyttas arbete för att tackla denna oerhört viktiga samhällsfråga. Många olika initiativ tas från olika aktörer inom fastighetsbranschen och detta är ett av våra sätt att bidra till en sundare och mer långsiktigt hållbar bygg- och förvaltningsbransch, säger Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand.

Upphandlingen har delats upp i tre olika ämnesområden:

  • -Upphandlingsstöd och bakgrundskontroller
  • -Arbetsplatskontroller
  • -Utbildning

Upphandlingsstöd handlar om att hjälpa medlemmar med att redan i upphandlingsskedet vara uppmärksam på och upptäcka leverantörer som inte uppfyller de lagar och regler som finns kring tex arbetsmiljö, kollektivavtal, skatter, sociala avgifter etc.

– Att arbeta proaktivt i upphandlingsskedet samt genomföra bakgrundskontroller innan ett entreprenörs- eller förvaltningsavtal upprättas är ett effektivt sätt att redan innan arbetet sätter igång hitta och få bort kriminella aktörer, säger Martin Ingvarson som är ansvarig för upphandlingen på Sveriges Allmännytta.

Arbetsplatskontroller innebär fysiska kontroller på plats för att kolla arbetsmiljö, om samtliga närvarande har behörighet att arbeta på platsen, kontroller av id-handlingar osv. 
– Vi tror att behovet av en kunskaps- och kompetenshöjning när det gäller dessa frågor är stort hos många av våra medlemsbolag, framförallt bostadsbolag som inte bygger särskilt ofta, säger Martin Ingvarson.

Ramavtalet började gälla den 1 januari 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa Sveriges Allmännytta

You must be logged in to post a comment Login