Över 500 16-åringar besöker bibliotek

By on 7 november, 2023
Foto: Karin Wilkens

Återigen gör Örebro bibliotek en läsfrämjande satsning mot förstaårseleverna på de kommunala gymnasieskolorna tillsammans med respektive skolas bibliotekarie.

Projektet går under namnet 16-årsboken och formen för aktiviteten har sett lite olika ut från år till år. Just i år delar Stadsbiblioteket ut ett urval av pocketböcker via skolbibliotekarierna och två av skolorna kommer dessutom till ett författarmöte på Kulturkvarteret. Under tisdagen väntas 500 elever på författarbesöket!

Lotta Perkiö som är enhetschef på Örebro bibliotek, är positiv till projektet som har visat positiva effekter.

– Vi gör detta tillsammans för att främja den lustfyllda läsningen. Gåvoboken är inte en skoluppgift som ska vara kopplad till prestation, utan en present från biblioteket som vi bekostar med medel från Kulturrådet. Vi kan se sedan tidigare år att det har ökat intresset för läsning och elever har lånat fler böcker ur det årets utbud.

Vissa år har författarbesöket skett på respektive skola, men i år fanns det möjlighet att i stället bjuda in till Kulturkvarteret.

– En extra bonus för oss är att visa upp Kulturkvarteret och Stadsbiblioteket för de ungdomar som inte varit här tidigare. Alla går de på en gymnasieskola i centrala Örebro och har nära hit efter skolan och det är här vår ungdomsavdelning finns, säger Lotta Perkiö, enhetschef Örebro bibliotek.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login