Över 9000 nya psalmförslag

By on 7 januari, 2023
Foto: Magnus Aronson/Ikon

Den digitala brevlådan dit alla som vill har kunnat skicka in förslag på nya psalmer till Svenska kyrkans psalmbok har nu stängt. Mer än 9000 bidrag har inkommit. Dessutom har närmare 1000 tips på redan kända sånger skickats in.

Brevlådan för psalmförslag har hållit öppen sedan 1 november 2021. När den stängde på nyårsdagen hade 9 485 förslag inkommit.

– Det är ett fantastiskt resultat, vi hade hoppats komma upp i 3000 förslag, så det här överträffar alla förväntningar. Det speglar vilken stark förankring psalmsången har i vårt land, både som bärande element i gudstjänsten och som ett gemensamt kulturarv, säger Ann-Katrin Bosbach, projektledare för arbetet med en förnyad och reviderad psalmbok.

Nästa steg i processen blir att fyra urvalsgrupper ska granska de inkomna bidragen. Ett riktmärke är att cirka 300 av de psalmer som skickats in ska väljas ut. Det arbetet beräknas vara färdigt om ett år. Därefter kommer de förslag som valts ut att prövas i Svenska kyrkans församlingar.

– Vi ser framför oss att det till slut ska bli 100- 150 nya bidrag i psalmboken, säger Ann-Katrin Bosbach.

Många tips på kända sånger

Förutom att bidra med nytt material har det också gått att skicka in önskemål på redan kända sånger som ska ingå i psalmboken.

Närmare tusen sådana tips har inkommit. Återkommande exempel är låtar av artister som Py Bäckman, Benny Andersson/Björn Ulvaeus, Eva Dahlgren och Marie Fredriksson.

De tre nyare låtar som fått flest önskningar är Lugna vatten med Ulf Lundell, En stund på jorden med Laleh och Låt floden komma med gruppen Ingenting. 

– Många av de här sångerna har ett innehåll som fungerar väl i kyrkans sammanhang, de lyfter frågor om tro, tvivel och mening på ett äkta sätt. Sen behöver man ta ställning till om de har specifika psalmegenskaper, som exempelvis att de ska fungera att sjunga tillsammans, säger Ann-Katrin Bosbach.

Om psalmboksrevisionen

Svenska kyrkan har efter beslut i kyrkomötet 2016 och 2018 påbörjat ett arbete med att revidera och förnya Den svenska psalmboken.

Arbetet sker i två parallella spår: dels att ta fram nya psalmer, dels att revidera den nuvarande psalmboken från 1986. Det senare innebär bland annat att se över språk, stil och teologiskt innehåll, samt som följd av detta också eventuella musikaliska ändringar. Det arbetet ligger flera år fram i tiden.

En förnyad och reviderad psalmbok beräknas kunna tas i bruk omkring år 2030.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska kyrkan

You must be logged in to post a comment Login