Överväldigande majoritet emot marknadshyror

By on 25 maj, 2024
Arkivbild

En ny undersökning utförd av Indikator Opinion på uppdrag av Hyresgästföreningen, visar att en överväldigande majoritet av svenskarna är emot marknadshyror.

Och resultatet står sig oavsett vilken partitillhörighet man säger sig ha, vilken upplåtelseform, eller vilket län man bor i.

– Just nu hörs ett antal ganska högljudda röster i den bostadspolitiska debatten som vill införa marknadshyror. Men det som blir tydligt i vår undersökning är att det går stick i stäv med vad svenska folket tycker. I vår undersökning ser vi att svenska folket oavsett partisympatier, är tydligt negativa till marknadshyror, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen. 

Vartannat år genomför Hyresgästföreningen undersökningen Hyresgästerna. I år har Hyresgästföreningen gett Indikator Opinion i uppdrag att fråga 5 240 svenskar, varav cirka 27 procent är hyresgäster vad de tycker om marknadshyror.

Undersökningen visar att svenska folket, med en överväldigande majoritet, är emot ett införande av marknadshyror. Stödet för dagens förhandlingsmodell måste ses som oerhört starkt i alla väljargrupper.

Oavsett om väljarna delas efter upplåtelseform, parti som de röstar på eller vilket län de bor i så återfinns samma starka stöd för den svenska modellen med kollektivt förhandlade hyror i alla grupper. 

  • Ingenstans återfinns en majoritet eller nästan en majoritet som ser positivt på att införa marknadshyror där hyresvärden sätter hyran på det sättet som till exempel sker på andrahandsmarknaden i Sverige. 
  • Bland bostadsrättsägare är flest för att införa marknadshyror, där anser tio procent att det vore bra, medan 69 procent av bostadsrättsägarna säger nej till förslaget. Bland landets hyresgäster anser sex procent att det vore bra, medan 77 procent säger nej till marknadshyror. 
  • Majoriteten hos alla väljargrupper uppdelade efter parti säger nej till marknadshyror. Bland Centerpartiet och Moderaterna är stödet för marknadshyror som störst, där är det 17 procent som säger ja. Flest osäkra återfinns bland Sverigedemokraternas väljare där 22 procent säger att de inte vet. 
  • Bland länen är det i Uppsala som stödet för marknadshyror är starkast, 16 procent av befolkningen är för, medan 70 procent är emot. I Västmanlands län är stödet som svagast, endast två procent är för, medan 78 procent är emot. I Västerbotten är motståndet som mest kompakt, där säger 82 procent av befolkningen nej till marknadshyror.

– Vår undersökning visar tydligt att det finns starkt stöd bland svenskar för den svenska modellen med förhandlade hyror. Inte ens de partier som driver linjen om att införa marknadshyror som allra hårdast har stöd bland sina väljare. Jag tycker man kan ställa sig fråga varför vissa politiska företrädare driver denna fråga så hårt när det är tydligt att de inte har med väljarna i det, säger Ragnar Bengtsson, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen. 

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Hyresgästföreningen
Om undersökningen Hyresgästerna 2024: 
Hyresgästföreningen har gett undersökningsföretaget Indikator Opinion i uppdrag att genomföra en omfattande enkät om politiska och ekonomiska frågor som berör hushållens boendesituation, ekonomiska villkor och åsikter om olika bostadspolitiska åtgärder. Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval av 14 867 personer bosatta i Sverige Undersökningens fältperiod varade från vecka 10 till och med vecka 16 under våren 2024. Totalt samlades 5240 svar in. Resultaten av hela undersökningen presenteras i rapporten Hyresgästerna 2024. 

You must be logged in to post a comment Login