Pengar för värdefull natur till länen

Av på 2 februari, 2021
Arkivbild

Budgeten för 2021 innebär en kraftig höjning av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till alla länsstyrelser och de stiftelser som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet.

Naturum, friluftslivsarbete, grön infrastruktur, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter, skötsel av naturreservat och nationalparker ingår i anslaget åtgärder för värdefull natur.

….

Länsstyrelsen i Örebro län tilldelas 34 079 800 för åtgärder för värdefull natur.

….

Fördelning anslag åtgärder för värdefull natur 1:3

Varje år i januari fördelar Naturvårdsverket till länsstyrelserna, föreningen Laponiatjuottjudus och stiftelsen Tyrestaskogen medel från anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Naturvårdsverket fördelar medel till dem enligt överenskomna fördelningsmodeller. Medel används exempelvis för skötseln av skyddad natur där bidraget varierar med antalet skyddade områden och behovet av skötsel i varje län.

Det totala anslaget som Naturvårdsverket disponerar ligger på 1 844 miljoner kronor. Utöver det disponerar länsstyrelserna själva 118 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 73 % från 2020. Beloppen nedan anger de samlade besluten nu i början av året. Ytterligare bidrag från anslaget kommer fördelas ut under året.

Cirkeldiagrammet visar fördelningen av anslaget till åtgärder för värdefull natur 1:3. Källa: Naturvårdsverket

Fakta

Skyddad natur innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap – nu och i framtiden. Idag finns över 5000 naturreservat, 30 nationalparker och över 4000 Natura 2000-områden i Sverige. Många Natura 2000-områden är också naturreservat eller nationalparker.

Fördelning per förvaltare

Länsstyrelse Belopp
Länsstyrelsen i Stockholms län 49 459 300
Länsstyrelsen i Uppsala län 34 406 800
Länsstyrelsen i Södermanlands län 39 502 500
Länsstyrelsen i Östergötlands län 51 998 100
Länsstyrelsen i Jönköpings län 34 247 700
Länsstyrelsen i Kronobergs län 27 650 700
Länsstyrelsen i Kalmar län 74 152 600
Länsstyrelsen i Gotlands län 48 960 000
Länsstyrelsen i Blekinge län 33 998 100
Länsstyrelsen i Skåne län 81 215 000
Länsstyrelsen i Hallands län 39 194 000
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 107 978 900
Länsstyrelsen i Värmlands län 35 358 100
Länsstyrelsen i Örebro län 34 079 800
Länsstyrelsen i Västmanlands län 27 974 000
Länsstyrelsen i Dalarnas län 54 162 200
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 37 203 000
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 30 362 500
Länsstyrelsen i Jämtlands län 57 582 100
Länsstyrelsen i Västerbottens län 67 565 900
Länsstyrelsen i Norrbottens län 72 211 900
Totalsumma 1 064 426 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Naturvårdsverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in