Politisk enighet kring förslaget om folkbiblioteken

By on 29 augusti, 2022
Bild: LindeKultur

Politisk enighet kring förslaget om folkbiblioteken. ”Utveckla folkbiblioteken som kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser med personal som kan ge besökarna stöd i informationssökning, digital kompetens och källkritik.”.

Det är ett av de förslag i kulturens valmanifest som det råder politisk enighet om.

Inför valet 11 september 2022 har LindeKultur frågat partierna i Lindesbergs kommun om hur de skulle rösta om förslaget lades fram i kommunfullmäktige: Ja, Nej eller Avstå.

Kulturens valmanifest har som övergripande mål att Lindesberg ska bli en kulturkommun – en kommun som ger plats för och använder kulturen som stöd i utvecklingen av Lindesberg

● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i.

● som en attraktiv etableringskommun för kulturella och kreativa näringar.

● som ett attraktivt besöksmål.

För att nå detta skulle Lindesbergs Kulturparti (om det fanns och hade en plats i kommunfullmäktige) lägga fram 11 förslag (”motioner”) till kommunfullmäktige. Hur skulle övriga partier rösta?

Enligt svaren från de åtta deltagande partierna finns det politisk enighet om att säga ja till fyra av förslagen – däribland:

5: Utveckla folkbiblioteken: 

Utveckla folkbiblioteken som kulturella och gränsöverskridande demokratiska mötesplatser med personal som kan ge besökarna stöd i informationssökning, digital kompetens och källkritik.

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna genom Bengt Storbacka: JA: Det är ju bibliotekens uppgift att jobba gränsöverskridande, erbjuda demokratiska mötesplatser, jobba med källkritik mm och det arbetet pågår. Självklart skulle vi vilja kunna lägga ännu mer resurs på det men vi har ändå ökat budgeten med 0,6 miljoner kronor från 2023 så här långt för just biblioteksverksamheten.

Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen: JA:
Bibliotek har en särskilt viktig roll i det kulturarvsfrämjande arbetet i Sverige.

Moderaterna genom Lillemor Bodman: JA. 
Vi vill gärna se en utveckling av våra Folkbibliotek för att möta nutidens och framtidens krav som utbildande institution. Vidare vill vi gärna samordna Folkbiblioteken med våra Skolbibliotek, som gjorts i Storå, för att stärka båda två. En annan vinst med detta kan vara att olika åldersgrupper träffas på ett naturligt sätt.

Centerpartiet genom Magnus Storm:  JA:
Folkbiblioteken bör få mer resurser så de kan vidareutvecklas. I budget 2023 har styrande majoritet lagt in mer pengar.

Kristdemokraterna genom Markus Lundin: JA: 
Våra bibliotek som vi har i kommunen borde fungera på det sättet.

Vänsterpartiet genom Hans Finckh: JA:
Lindesberg har tyvärr inte utvecklat folkbiblioteken i hela kommunen på grund av sparkraven, snarare tvärtom. Öppettider och personal har blivit reducerade i hela kommunen. Vänsterpartiet kommer fortsätta arbeta för folkbiblioteken som levande mötesplatser där alla kan träffas, umgås och få hjälp när det behövs. En tillräcklig bemanning är ett villkor.

Liberalerna genom Nils Detlofsson: JA:
Ett självklart JA eftersom vi helt delar Kulturpartiets förslag. Det är en mycket viktig grund i ett liberalt och demokratiskt samhälle. Vi kommer att bevaka och driva de frågorna ännu hårdare och tydligare under kommande mandatperiod

Miljöpartiet genom Inger Griberg: JA:
Folkbiblioteken är grunden för en demokratisk, läsfrämjande mötesplats. De ska utvecklas – inte avvecklas!

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login