Politisk enighet kring förslaget om kulturcollege

By on 28 augusti, 2022
Bild: LindeKultur

”Utveckla gymnasieskolan (med det estetiska programmet som bas) till ett kulturcollege med riksintag på motsvarande sätt som Lindeskolan idag är ett idrottscollege.” Det är ett av de förslag i kulturens valmanifest som det råder politisk enighet om.

Inför valet 11 september 2022 har LindeKultur frågat partierna i Lindesbergs kommun om hur de skulle rösta om förslaget lades fram i kommunfullmäktige: Ja, Nej eller Avstå.

Kulturens valmanifest har som övergripande mål att Lindesberg ska bli en kulturkommun – en kommun som ger plats för och använder kulturen som stöd i utvecklingen av Lindesberg

● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo och verka i.

● som en attraktiv etableringskommun för kulturella och kreativa näringar.

● som ett attraktivt besöksmål.

För att nå detta skulle Lindesbergs Kulturparti (om det fanns och hade en plats i kommunfullmäktige) lägga fram 11 förslag (”motioner”) till kommunfullmäktige. Hur skulle övriga partier rösta?

Enligt svaren från de åtta deltagande partierna finns det politisk enighet om att säga ja till fyra av förslagen – däribland:

4: Kulturcollege på Lindeskolan: Utveckla gymnasieskolan (med det estetiska programmet som bas) till ett kulturcollege med riksintag på motsvarande sätt som Lindeskolan idag är ett idrottscollege.

….

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna genom Bengt Storbacka: JA:
Vi tycker fortfarande att det är en intressant verksamhet att utveckla. Det har varit tufft ekonomiskt för både skolan och tillväxt samtidigt som vi ser att ett kulturcollege, precis som ett Idrottscollege, gör kommunen mer intressant för fler. Vi verkar allt mer för IOP (idéburet och offentligt partnerskap) precis som inom idrotten som ansvarar för vissa delar av collegekonceptet. Frågan lever vidare men vi har inget konkret förslag idag. Kanske det finns mer att göra och profilera i yngre åldrar tillsammans med kulturskolan…

Sverigedemokraterna genom Jari Mehtäläinen: JA:
Vi vill verka för en skola som särskilt verkar för att levandegöra det svenska kulturarvet.

Moderaterna genom Lillemor Bodman: JA. 
Vi är positivt inställda till att utveckla Lindeskolan med Kulturcollege. Detta kan ske i samarbete med föreningsliv och andra ideella aktörer.

Centerpartiet genom Magnus Storm: JA:
Kulturcollage har lyfts vid olika tillfällen, dock bör ekonomin för Lindeskolan komma i balans innan.

Kristdemokraterna genom Markus Lundin: JA: 
Låter som en intressant idé. Kan man få tillräckligt med elever till ett sådant program så varför inte. Något för kommunen att se över.

Vänsterpartiet genom Hans Finckh: JA:
Under 2022 ökade intresset för estetiska programmet. Det är en bra början! För att öka kulturella och konstnärliga intressen av ungdomarna är det fortfarande viktigt att Lindesberg främjar ett rikt lokalt kulturliv för hela samhället

Liberalerna genom Nils Detlofsson: JA:
Mycket bra idé! En skola och en kommun skall satsa på det som man är bra på och som man kan bli ännu bättre på. Visionen att få ett riksintag är helt möjlig om alla goda krafter drar åt samma håll.

Miljöpartiet genom Inger Griberg: JA:
Spontant tycker vi att det skulle vara mycket spännande och intressant! Dans har visat sej ha bra effekt på psykisk ohälsa. Musik främjar inlärning osv.

Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login