Positiv trend bruten i byggvaruhandeln

By on 31 mars, 2018

Den positiva trenden med kraftigt växande omsättningsvolymer inom byggmaterialhandeln bröts 2017 med endast en marginell ökning.

Detta visar Industrifaktas senaste månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser, i Industrifaktas redovisning av den byggrelaterade detaljhandeln ingår järn-, bygg-, färg- och VVS-varor.

Efter två år med kraftig tillväxt i handeln, steg omsättningen för helåret 2017 med endast omkring 1 procent.

– Utvecklingen kan förklaras av flera faktorer, menar Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta. Dels var det en markant inbromsning av de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna förra året, dels var tillväxten för ombyggnadsinvesteringarna och det löpande underhållet, där även GDS-marknaden ingår, relativt svag. Vi räknar med att trenden fortsätter i samma riktning i år. Vår konjunkturrapport visar att den samlade volymen av husbyggnadsinvesteringar och underhåll troligen ligger kvar på 2017 års nivå.

Ekonomi | Reigonalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login