Positiv utveckling för båtturismsektorn inför sommaren 2021

By on 11 juni, 2021

Den första högsäsongen på den svenska marknaden närmar sig för Click&Boat, den världsledande plattformen för båtuthyrning, efter att de lanserade i slutet på 2020. De kan nu observera en fortsatt ökning av antalet bokningar och är optimistiska inför 2021 med en balans mellan bokningar på nationella och internationella destinationer.

I slutet på det ovanliga året 2020 lanserade Click&Boat, den världsledande onlineplattformen för båtuthyrning, på den svenska marknaden. Det ökade intresset för både fritidsbåtar och att komma ut i naturen innebar att sommaren 2020 var en rekordsäsong för företaget, med en ökning på 20% i antalet bokningar jämfört med samma period under 2019. Detta är en unik uppgång som har fortsatt ge goda framtidsutsikter under de första månaderna för detta år. Nu, när Click&Boat närmar sig sin första högsäsong på marknaden, kan de observera en ökad tillväxt samt ge insikt i resmönster för svensk turism under 2021.

Båtuthyrning svarar an på de senaste trenderna inom turistsektorn

När resor under 2020 först och främst gick till lokala destinationer, då människor kände ett flyktbehov och ville komma ut i naturen, blev fritidsbåtar och båtuthyrning den perfekta lösningen för att både kunna resa, vara utomhus och komma i kontakt med naturen.

“En båtsemester stämmer väl överens med vad människor längtar efter, känslan av frihet, spendera tid utomhus och vara i naturen. Resenärer ombord kan upptäcka många olika platser på en båttur, samtidigt som de kan undvika folkmassor. Dessutom är hygienstandarden på båtarna mycket hög, vilket motsvarar nya standarder och krav”, säger Edouard Gorioux, en av grundarna av Click&Boat.

Click&Boats svenska användare var under första halvan av 2021 främst intresserade av lokala destinationer. 75% av deras bokningar ägde rum i Sverige, de flesta av dessa i Stockholmsområdet. Detta är under förändring. Allt eftersom fler vaccinerats och allt fler länder öppnar upp för turister, kombinerat med en extra COVID-avbokningsgaranti som plattformen erbjuder och de extra sanitära åtgärderna från deras båtägare, ökar intresset och bokningar bland öarna i Medelhavet. Detta innebär att deras senaste siffror visar på en balans mellan inhemsk och internationell turism.

Seglingstrender under sommaren 2021

I år har en förändring börjat ske i svenskarnas resmönster när nya trender kombineras med de från 2020, då naturen och frihetskänslan fortfarande lockar många.

Djupdykning i de svenska trenderna

● Det största intresset för svenska användare har varit segling, med segelbåtar som den populäraste båttypen. Motorbåtar ligger stabilt som den näst mest populära båttypen.

● Intresset har varit större för längre resor än för dagsturer, den genomsnittliga varaktigheten för bokningar är mellan 5-8 dagar.

● I jämförelse med deras globala statistik skiljer sig svenskarna från mängden då de nästan uteslutande hyr utan skeppare. Globalt sett hyrs drygt en tredjedel av alla segelbåtar ut med en skeppare.

● Det finns ett ökat intresse för Sverige som destination, 50% av bokningarna i Sverige under Juli månad kommer från internationella och icke-svensktalande hyresgäster.

● Kroatien, Italien och Grekland är återkommande favoriter. Svenska användares bokningar utomlands går främst till Split, Zadar, Sardinien och Aten. De senaste veckorna har också intresset ökar för de Baleariska öarna.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Click&Boat

You must be logged in to post a comment Login