Privata hyresvärdar väljer rättsprocess framför hyresförhandling

By on 18 januari, 2024
Arkivbild

Branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord frånträder förhandlingarna om 2024 års hyror, för de privata hyresvärdar de representerar i sex kommuner i Örebro län. Det gäller Hallsberg, Kumla, Lindesberg, Nora, Karlskoga och Örebro kommun.

Fastighetsägarna vill ta en rättstvist, och låta hyrorna avgöras av en skiljeman tillsatt av hyresnämnden i stället för att förhandla.

Det var med viss förvåning Hyresgästföreningen tog emot beskedet. För det första bör en medling genomföras innan ärendet lämnas över till skiljeman men ingen av parterna hade begärt medling. För det andra uppfattade vi att båda parter ville nå en överenskommelse.

I stället för att uttömma alla möjligheter att komma överens väljer Fastighetsägarna att gå till Hyresnämnden, begära in en skiljeman och ta rättstvist om hyrorna.

– Det är beklämmande och ett destruktivt beteende av Fastighetsägarna MittNord. Vi skulle kunna undvika tvist i de här kommunerna i Örebro län men i stället för att fortsätta förhandla, i stället för att medla lämnar Fastighetsägarna förhandlingsbordet. Det riskerar att skada våra långsiktiga relationer och vad tror de sig vinna? Några tiondelar högre hyror på bekostnad av hyresgäster som redan förra året tog stort ansvar för hyresutvecklingen, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Det finns redan överenskommelser med andra fastighetsägare i länet som klart anger vilka nivåer som är rimliga för kostnadstäckning för 2024. Vi kan inte acceptera att hyresgäster som bor hos privata hyresvärdar i de här kommunerna skulle ta en ännu större ekonomisk smäll än andra hyresgäster. Fastighetsägarna MittNord borde ta sitt ansvar och återvända till förhandlingsbordet. Nu utmanar de i stället hela förhandlingssystemet.

– Fastighetsägarna vill driva upp hyreshöjningarna till nivåer som deras egna medlemmar inte ens vill ha och som hyresgästerna inte klarar. Högre höjningar skulle vara helt förödande för hyresgästerna som redan har det väldigt tufft. Har det här verkligen stöd hos de många bra och seriösa privatvärdarna i de berörda kommunerna? Vi har svårt att tro det. Nu utsätter Fastighetsägarna hela förhandlingssystemet för onödig stress, säger Marcus Kjellin, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.

Ärendet ligger nu hos hyresnämnden som står inför att utse en skiljeman att lösa tvisten efter att både Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen fått argumentera för sina ståndpunkter. Förfarandet inleds i januari och senast 6 veckor senare ska skiljemannen avge ett beslut för parterna att teckna förhandlingsöverenskommelser utifrån.

Totalt omfattas 14 166 lägenheter i 595 fastigheter ägda av 201 hyresvärdar i Örebro län.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Hyresgästföreningen

You must be logged in to post a comment Login