Privatekonomi hindrar separationer

By on 20 juli, 2021
Arkivbild

Ekonomin är främsta anledningen till att skjuta på en separation. Stigande bostadspriser, kontantinsats och amorteringskrav försvårar för de som vill separera, i synnerhet för kvinnor. Det visar en färsk undersökning från SBAB.

Fler kvinnor än män hindras av ekonomin

En ny undersökning från SBAB visar att den vanligaste orsaken till att skjuta upp en separation är på grund av ekonomin. Fler kvinnor än män anger ”svårt att få ihop ekonomin” som främsta orsak till att en separation blir framskjuten eller uteblir, 61 procent av kvinnorna och 43 procent av männen. På andra plats hamnar ”att man inte vill ge avkall på sin levnadsstandard”. Tredje vanligaste orsaken är ”att det är svårt att hitta två bostäder inom samma geografiska område”.

Stor omställning

En separation är en stor omställning på många plan, inte bara känslomässigt. Även om omständigheterna varierar från fall till fall visar undersökningen att vissa delar av en separation upplevs som mer besvärliga än andra. Ekonomin, geografiska begränsningar och tidsaspekten är de tre faktorer som bedöms ha störst påverkan.

– Har man väl bestämt sig för att bryta upp innebär det i de allra flesta separationer att man varken kan eller vill vänta på att flytta. Tidsaspekten blir viktig för många, beslutet är fattat och flytten ska gärna ske snabbt, säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB.

De par som har gemensamma barn behöver ta hänsyn till geografiska begränsningar i större utsträckning. Många vill efter separationen bo kvar i det område där barnen har vuxit upp och har sitt sociala liv. Att leta efter två bostäder inom samma geografiska område kan vara en utmaning om utbudet är litet där man letar. Många får nöja sig med en mindre bostad. Trångboddheten har ökat, framför allt i storstadsregionerna. Enligt Boverkets definition av trångboddhet lever nästan var tionde hushåll i Sverige i ett trångbott hem, de flesta i storstadsregionerna.

– Vår undersökning visar med sorglig tydlighet att det är mycket svårt att få ihop ekonomin vid en separation. Jag tolkar det som att det finns par som fortsätter att hålla ihop, trots att relationen är över, för att de helt enkelt inte har råd att komma vidare. Vi har en bostadsmarknad som i tillväxtregionerna underlättas av två ekonomier och inte en, trots att vi har flest singelhushåll i hela världen. Det här bidrar till att trångboddheten ökar, om man inte har råd med en trea köper man en tvåa. Vem har inte hört om ensamstående som sover i vardagsrummet och barnen får dela på det enda sovrummet, säger Claudia Wörmann.

Västerås är undantaget – här har männen råd

SBAB:s uträkningar visar att en som separerar och bor i någon av Sveriges 10 största kommuner och efter separationen vill köpa en trea åt sig själv och sina barn (varannan vecka) har det mycket svårt att få ihop ekonomin. Faktum är att kalkylen inte går ihop för en kvinna med medelinkomst i någon av kommunerna. En man får ihop kalkylen i Västerås, det är också den enda kommunen, av de 10, där kalkylen går ihop.

Uträkning vid en separation

  Medelpris trea Kontantinsats Medelinkomst

Man

Medelinkomst

Kvinna

Stockholm 4 215 000 632 250 44 700 34 458
Göteborg 3 427 500 514 125 36 758 29 008
Malmö 2 325 000 348 750 29 291 25 225
Uppsala 2 745 000 411 715 37 408 30 616
Linköping 2 445 000 366 750 37 400 29 466
Örebro 2 077 500 311 550 33 575 26 733
Västerås 1 702 500 255 375 36 350 28 658
Helsingborg 1 995 000 299 250 34 766 26 775
Norrköping 1 995 000 299 250 33 800 26 525
Jönköping 2 235 000 335 250 36 550 28 141

Källa: Booli, SCB, SBAB.

Boolis siffror baseras på medelpriset senaste halvåret. Utgångspunkten är att man efter en skilsmässa söker en trea på 75 kvadrat med en månatlig avgift på 3 500. Vi har räknat på att man är varannan veckas förälder med två barn på 5 respektive 10 år. Utgångspunkten är också en medelinkomst för sin åldersgrupp 40 till 44 år. Källa SCB. I Västerås har männen råd att köpa en trea, givet ovan förutsättningar. I alla andra kommuner går inte kalkylen ihop varken för kvinnor eller män.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Synoint på uppdrag av SBAB.1005 personer besvarade en webbenkät den 4 till 6 juni 2021.

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: SBAB

You must be logged in to post a comment Login