Program för att locka fler resenärer till kollektivtrafiken

By on 23 juni, 2021
Arkivbild

År 2030 ska andelen resor som görs med kollektivtrafiken inom Örebro län ha ökat väsentligt. Det är målsättningen som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogram för åren 2022-2030 som samhällsbyggnadsnämnden nu skickar ut på remiss.

– Åka kollektivt är ett smart och smidigt sätt att ta sig fram, minskar trängsel och erbjuder hållbara alternativ för den som behöver resa, och jag hoppas att vi under de kommande åren kan få fler att se fördelarna med att låta bilen stå kvar i garaget till förmån för bussen eller tåget, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Programmet skickas nu ut på remiss till bland annat länets kommuner, angränsande regioner, myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer. Där finns också de insatser som väntas krävas för att nå målsättningen om fler kollektiva resor.

– I korta drag kan man säga att det ska vara enkelt att hitta information om var och hur ofta bussarna och tågen går och vad det kostar att åka, och att den som väljer att resa med oss ska kunna känna sig trygg med att buss och tåg både avgår och kommer fram i rätt tid, säger Nina Höijer.

Det Nina Höijer beskriver kan sammanfattas som ett löfte till resenärerna om att alla ska kunna resa med någon form av kollektivtrafik, att nöjdheten med den senaste resan ska vara på topp och att fordonens negativa påverkan på hälsa och miljö är så liten som möjligt.

De remissinstanser som ges möjlighet att komma med synpunkter på trafikförsörjningsprogrammet ombeds att återkomma med svar senast den 31 oktober i år.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login