Psykisk ohälsa utbredd bland yngre kvinnliga studenter

By on 27 maj, 2024
Arkivbild

Var tredje student vid svenska lärosäten upplever psykisk ohälsa. De yngre kvinnliga studenterna är de mest drabbade, enligt en undersökning från Eurostudent.

Eurostudent är en europeisk enkätundersökning om den sociala och ekonomiska dimensionen av högskolestudier. Den senaste versionen, Eurostudent 8, skickades ut i 27 länder i Europa. Några av frågorna handlar om studenternas psykiska mående och det är de resultaten som presenteras i UHR:s skrift Att studera på högskolan med psykisk ohälsa – Resultat från Eurostudent 8.

29 procent av de studenter på svenska lärosäten som svarade på enkätundersökningen Eurostudent 8 rapporterar psykisk ohälsa. Det är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män och ångest och depression var de vanligaste besvären.

– Mer än hälften av studenterna med psykisk ohälsa upplever att det begränsar dem i deras studier. Och vi ska komma ihåg att det här gäller ett stort antal studenter på svenska universitet och högskolor, säger Sofia Scholler, utredare på UHR.

Studien visar också en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och allvarliga funderingar på att hoppa av sina studier.

Utvecklat stöd till studenter skulle underlätta

Studenterna som svarade på enkäten tycker i många fall att det är svårt att veta vilket stöd som finns att få på lärosätet, och hur de ska gå till väga för att få hjälp.

– UHR ser behov av mer riktat stöd. Återkommande information till studenter under hela studietiden skulle underlätta. Vi rekommenderar lärosätena att använda resultaten i den här skriften som underlag för prioriteringar och i beslutsfattande, säger Sofia Scholler.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Universitets- och högskolerådet

You must be logged in to post a comment Login