Psykologisk trauma fördubblar risken för en psykisk diagnos

By on 12 januari, 2023
Foto: Pixabay

En ny översikt av forskningsstudier tyder på att psykologisk trauma nästan fördubblar risken för en person att utveckla en psykisk diagnos i vuxen ålder. Studien, som publicerades i tidsskriften Psychological Medicine, granskade data från 41 tidigare studier som involverade över 200 000 personer från hela världen.

Forskarna fann att personer som har utsatts för trauma, såsom våld, sexuella övergrepp eller krig, hade nästan tre gånger högre risk att utveckla en psykisk störning jämfört med personer som inte har utsatts för trauma. De vanligaste diagnoserna som förekom i samband med trauman var depression, posttraumatiskt stressyndrom, och ångeststörningar.

Viktigt med stöd på ett tidigt stadium

Författarna till studien påpekar att tidig identifiering och behandling av trauman är avgörande för att minska risken för utveckling av psykiska störningar. De understryker också vikten av att stärka stödet för individer som har utsatts för trauma, både fysiskt och psykologiskt, samt att förbättra tillgången till psykiatrisk vård.

”Dessa resultat visar på vikten av att ta trauman på allvar och att ta hand om individer som har utsatts för dem på ett tidigt stadium”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping.

”Det är viktigt att fortsätta forskningen på detta område för att förstå hur man bäst kan hjälpa de drabbade och förebygga utvecklingen av psykiska diagnoser.”, fortsätter David Grönte

Studien har bidragit med viktig kunskap om relationen mellan psykologiskt trauma och risken för psykiska störningar och pekar på behovet av att öka fokuset på trauman och dess konsekvenser för individers hälsa.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login