Ramsbergs Hembygdsförening får bidrag till renovering av gammal ambulans

By on 28 juli, 2021

Riksantikvarieämbetet har fördelat 17 miljoner kronor till lokala museer och andra ideella kulturarvsverksamheter för 2021 – däribland till Ramsbergs Hembygdsförening som får 20.000 kronor för att renovera en ambulans från 1920-talet som använts vid Stråssa gruva.

Ramsbergs Hembygdsförening har ägt ambulansen i många år men den har varit deponerad till Stjärnfors Herrgårds Museum från 1986 ­till 2020 då föreningen hämtade hem den till Ramsberg. Ambulansen är från 1920-talet och skänktes till Hembygdsföreningen av SSAB när de drev Stråssa gruva.

”Tanken är att en grupp entusiaster ska ta sig an ambulansen och renovera den med varsam hand. Vår förhoppning är att vi ska kunna visa upp ambulansen vid olika evenemang och att vi med hjälp av häst kunna köra den på Karnevalen som är varje år i byn. Vi hoppas få den klar till midsommar 2022”, skriver Ramsbergs Hembygdsförening i sin bidragsansökan.

Ramsbergs Hembygdsförening värnar om bygdens kulturarv och traditioner. Föreningen bjuder in till olika evenemang som valborgsmäss- och midsommarfirande. Föreningen ansvarar får Lasse­Maja-leden, äger en loftbod och en smedja. I Loftboden samlar föreningen gamla bruksföremål som skänkts genom åren av ortsbefolkningen. När det är evenemang i by så hålls loftboden och smedjan öppna. Och om man vill låna smedjan för att smida så går det också bra. Föreningen ska ställa i ordning en skolsal i Loftboden. När Ramshyttans skola lades ner så tog föreningen hand om allt gammalt skolmaterial och bänkar. Föreningen anordnar föreläsningar och utställningar – nu senast om Ramsbergs Krutbruk.

Riksantikvarieämbetet har fördelat totalt 17 miljoner kronor till lokala museer och andra ideella kulturarvsverksamheter för 2021. Bidragen går till projekt som handlar om att bevara, använda och utveckla kulturarv runt om i landet.

Under årets ansökningsperiod har myndigheten fått in 321 bidragsansökningar. Av dessa ansökningar har 127 projekt beviljats bidrag. Åtta miljoner går till arbetslivsmuseer och resterande nio miljoner till hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter.

”Jag gläds åt den stora bredd som finns i årets ansökningar. Det är imponerande hur engagemanget glöder hos ideella krafter över hela landet. Att Riksantikvarieämbetet som samlande nationell myndighet kan gå in och stötta 127 enskilda projekt, som vart och ett bidrar med sina unika bitar, gör att kulturarvssektorn hänger ihop hela vägen. Det är långsiktigt viktigt för bevarandet och utvecklandet av vårt gemensamma kulturarv”, säger riksantikvarie Joakim Malmström i ett pressmeddelande.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login