Ränteoro dämpar marknaden

By on 25 april, 2022

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att fördelen för säljarna på bostadsmarknaden minskat sedan i januari. Säljarna har fortfarande ett övertag, men det lägsta på nästan två år. Oro kring framför allt räntehöjningar ger en dämpande effekt på marknaden, enligt mäklarna.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 6,21 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 6,76 när samma fråga ställdes i januari och 7,72 i april 2021. Fördelen för säljarna har inte varit lägre sedan juni 2020 och den största minskningen är i Stor-Stockholm och i gruppen Större ort.

  • Säljarna har fortsatt ett övertag men jag tycker det är tydligt att osäkerheten i omvärlden börjar återspeglas även på bostadsmarknaden. Det vore onaturligt om inte kriget och dess följdeffekter skulle påverka. Framförallt får våra mäklare fler och fler frågor om räntehöjningar och märker av att det har en viss dämpande effekt. Både köpare och säljare har blivit lite mer avvaktande, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
  • Framåt tror vi på en lite mer avvaktande marknad och att det även kommer avspeglas i prisutvecklingen. I praktiken innebär det att priserna inte fortsätter att stiga. Det sannolika är stillastående eller möjligen svagt sjunkande priser, säger Johan Engström.


Samma trend på nyproduktionsmarknaden

Mäklarna fick även svara på frågor om nyproduktionsmarknaden. På frågan ”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,6 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna) vilket kan jämföras med 5,85 i januari. Fördelen för säljarna på har alltså även minskat på nyproduktionsmarknaden.

Resultat från Mäklarpanelen april 2022:

”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Totalmarknad April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Jun Apr
Riks 6,21 6,76 6,44 6.50 6,87 7,54 7,72 6,99 6,7 6,97 6,41 5,22 4,25
Stor-Stockholm 6,19 7,4 6,86 6.36 6,56 7,07 7,71 7,07 6,59 7,11 5,94 4,72 3,41
Stor-Göteborg 6,41 6,19 6,32 6,17 6,9 7,9 7,43 6,89 6,26 6,97 6,41 5,29 3,84
Stor-Malmö 6,44 6,75 6,74 6,42 7,25 8,25 8,81 7,92 7,13 7,17 7,29 5,48 4,83
Större ort 5,41 6,48 6,23 6,17 6,39 7,04 7 6,63 5,98 6,91 6,48 4,78 4,23
Mellanstor ort 6,24 6,62 6,09 6,65 6,98 7,8 7,92 6,8 6,93 6,83 6,43 5,5 4,74
Mindre ort 6,43 6,71 6,5 6,69 7,12 7,65 7,77 7,06 6,88 6,95 6,5 5,5 4,55

”För vilka är nyproduktionsmarknaden mest fördelaktig just nu”, på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna).

Nyproduktion April Jan Dec Okt Aug Juni April Jan Dec Okt Aug Jun April
Riks 5,6 5,85 5,53 5.6 5,28 5,62 5,72 5,16 4,89 4,92 4,78 3,99 3,83
Stor-Stockholm 5,65 6,05 6 5,29 5,56 5,11 5,97 5,06 4,76 4,66 4,4 3,24 3,22
Stor-Göteborg 6,18 6,4 5,4 6,33 6,67 5,93 5,14 5,54 4,63 5,57 4,33 4,2 4,06
Stor-Malmö 5,64 5 5,7 5,91 5 5,3 6,63 5,71 6 5,88 4,75 3,17 3,56
Större ort 5,12 6 5,73 5,25 4,5 5,19 5,06 4,38 4,47 4,08 4,55 4,09 4,19
Mellanstor ort 5,67 6,07 5,35 5,86 5,18 5,79 5,79 5,07 5 5,17 5,33 4,84 4,39
Mindre ort 5,56 5,47 5,31 5,41 5,37 6 5,74 5,35 4,88 4,64 4,78 4,03 3,72


Om Mäklarpanelen

Mäklarpanelen är en webbenkät som med jämna mellanrum skickas till Fastighetsbyråns ca 1100 mäklare runt om i landet. Den senaste enkäten genomfördes 14-22 april 2022 och totalt svarade 344 personer. Svaren bryts ner på segmenten Stor-Stockholm, Stor-Göteborg, Stor-Malmö, Större ort, Mellanstor ort och Liten ort.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Fastighetsbyrån

You must be logged in to post a comment Login