Region Örebro län driver på utveckling av hållbara textilier för sjukvården

By on 7 december, 2017
Linn Josefsson, Miljöstrateg och Marlené Kerber, textilsamordnare Region Örebro Län

Inom Region Örebro Län arbetar ca 8000 personer inom sjukvården som byter till rena kläder varje dag. Dessutom bäddas närmare 500 rena vårdplatser varje dag på Universitetssjukhuset, USÖ samt på Lindesberg och Karlskoga lasarett. Att vara med och driva på utvecklingen av hållbara textilier är därför en viktig del i Region Örebro läns långsiktiga och medvetna hållbarhetsarbete.

Regionen har succesivt infört textilier med lägre miljöpåverkan, som exempelvis lakan till neonatalavdelningen gjorda i materialet tencel, draglakan i återvunnen bomull, samt att man nu är på gång att införa en helt ny Bra Miljövalscertifierad handduk.

Den största miljöbelastningen när det gäller textilier är i tillverkningen. Detta betyder att vi måste ställa krav på alternativa och bättre material – och dessutom vara beredda att själva bidra i den utvecklingen genom exempelvis livscykelanalyser, berättar Linn Josefsson, miljösamordnare Region Örebro Län

Innovativt samarbete ger ännu bättre produkter
Textilia, som är textilservicepartner åt Region Örebro län, har inom ramen för sitt hållbarhetsarbete utvecklat en rad hållbara textilier för sjukvården. Den senaste i raden är en handduk Low energy towel, LET. Handduken består av modal (träfiber) samt återvunnen polyester (PET-flaskor) och är Bra Miljövalscertifierad. LET handduken har visat sig bidra till miljövinster inte bara i tillverkning utan även i tvättprocessen.

Flera av landets regioner och landsting har valt att införa LET-handduken i sitt sortiment och Region Örebro Län står nu på tur, efter inte mindre än två livscykelanalyser där produkten förbättrats under utvecklingstiden. Livscykelanalysen visar att den handduk som Region Örebro Län valt, LET 410, har lägre miljöpåverkan än motsvarande handduk i bomull.

Regionens ambition är att successivt införa handduken i vårt sortiment för att på sikt helt ersätta den handduk vi använder idag. Vi ser även över möjligheten att i framtiden använda träfibermaterial i våra personalkläder, berättar Marlene Kerber, textilsamordnare på Region Örebro Län.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login