Regionalt | 6 200 asylsökande erbjuds nytt boende

By on 29 juli, 2016

Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer antalet asylsökande i år att vara fortsatt lågt jämfört med 2015, samtidigt som antalet lediga platser i våra egna boenden ökar. Därför har vi nu antagit en plan för att ta bort förtätningsplatser och lämna de boenden vars avtal med oss löper ut. Totalt erbjuds 6 200 människor ett nytt boende.

Under inledningen av 2016 har betydligt fler människor skrivits ut ur Migrationsverkets mottagningssystem, än som tillkommit. Samtidigt löper avtalen för de boenden vi upphandlade förra året, under den period då det kom som flest asylsökande och behovet var som störst, ut under 2016.

Därför behöver de som ännu bor i kvar dessa boenden flytta till ett nytt. Vi kommer i första hand att erbjuda boende platser med självhushåll i våra hyrda lägenheter och kollektiva boenden, säger Kenneth Karlsson, tillförordnad chef för boendesekretariatet.

Hänsyn ska tas till de boendes situation
Vi kommer i största möjliga mån att ta hänsyn till de boendes individuella situation när vi beslutar om flytt. Familjer med barn i skolåldern ska om möjligt erbjudas ett nytt boende innan skolan börjar i augusti.

Migrationsverket kommer att ta kontakt med kommuner som berörs för att informera om antalet asylsökande ökar eller minskar i kommunen.

Tre uppdrag
Arbetet ska göras stegvis och ska vara klart till den 20 september. Första steget är att avsluta de förtätningsplatser som inrättades i höstas, då vi ökade antalet sängplatser i befintliga boenden.

Nästa steg är att lämna tillfälliga asylboenden som drivs av leverantörer med avtal tecknade inom två av de direktupphandlingar som gjordes under 2015; nummer 11 och 14. Inriktningen är att människor i dessa boenden erbjuds nya platser till den 15 augusti respektive 10 september.

Vi har stor förståelse för att sökande tycker det är tråkigt att flytta. Många har skaffat sig nätverk där de bor just nu, och då förstår jag att det känns jobbigt att flytta. Samtidigt kan vi inte ha kvar alla upphandlade boenden när vi har så många egna lediga platser, avslutar Kenneth Karlsson.

Fakta

  • Förtätningsplatser: Det finns avtal om sammanlagt 5166 förtätningsplatser. I dagsläget används knappt 1500 av dessa platser.
  • Platser i direktupphandling 11: Inom avtalet finns 1411 platser. I dagsläget används ca 790 platser. Avtalet gäller till och med 20 september 2016.
  • Platser i direktupphandling 14: Inom avtalet finns 4639 platser. Av dessa används cirka 4160 platser. Avtalet gäller till och med 20 november 2016.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login