Regionalt Corona-stöd till länets biografer

Av på 4 februari, 2021
Arkivbild.

Nio biografer i Örebro län – däribland Lindesbergs Bio – får regionalt biografstöd på 10.000 kronor vardera med anledning av Corona-pandemin. Biograferna redovisar 35-100% intäktsbortfall jämfört med samma period förra året. “Vår bedömning är att alla biografer behöver ekonomisk stöttning för att det fortsatt ska finnas en bred tillgänglighet till biografvisad film i hela länet även efter pandemin”, skriver Region Örebro läns kulturnämnd.

Med anledning av Corona-pandemin har biografbranschen drabbats hårt av publiktak och begränsad tillgång till filmtitlar. Biografdriften i landet, och vårt län, bedrivs av allt från enskilda aktörer till kommuner och föreningar. Landets breda biografinfrastruktur existerar till stora delar baserat på ett brinnande engagemang snarare än på kommersiella grunder.

“Vi har därför beslutat att ställa om delar av verksamhetens budgetöverskott till att stötta länets biografaktörer. Alla biografer i länet har erbjudits möjlighet att söka en fast stödbelopp om 10.000 kronor. Detta stöd kan i ansökan syfta till att lindra effekterna av pandemi-relaterat intäktsbortfall, anpassa biografen till säkra visningar eller arrangemang för att bibehålla biografens publika attraktivitet under pandemin, fram till våren 2021”, skriver Region Örebro läns kulturnämnd.

Biografer i Örebro län som beviljats bidrag: Folkets Hus i Askersund; Spektrum Bio Hallsberg; Kumla Folkets Hus/Bio Folkan; Laxå Bio; Lindesbergs Bio; Record Bio Nora KB; Bio Roxy, Örebro; Folkets Hus Hällefors;  Biograf Malmen, Kopparberg

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in