Regionalt – En av fyra har känt oro för att barn far illa

Av på 17 november, 2016

Var fjärde vuxen uppger att de känt oro för att barn i sin närhet far illa. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Rädda Barnen. Nu lanserar också Rädda Barnen vägledningen ”Första hjälpen vid oro för ett barn” för att fler vuxna ska känna sig trygga i hur de kan hjälpa ett barn de känner oro för.

Undersökningen visar att sju av tio vuxna som känt oro för ett barn, gjort något för att hjälpa barnet. Samtidigt finns en osäkerhet som hindrar många från att agera. När vuxna inte gör något trots oro, handlar det ofta om osäkerhet på om oron är befogad eller hur man kan hjälpa.

Undersökningar från Allmänna Barnhuset visar att ungefär vart sjunde barn uppger att de någon gång blivit slaget hemma och att var femte barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Samtidigt berättar bara en liten del av de barn som utsatts för våld och övergrepp om det för en vuxen professionell. Därför behöver alla vuxna i barns närhet uppmärksamma barnen och agera vid oro.

Vår undersökning visar att många agerar vilket är bra. Barnen är många gånger helt beroende av att vuxna vågar se, ställa frågor och agera vid oro, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Vägledning för vuxna som kan hjälpa
För att än fler vuxna ska känna sig trygga i vad de kan göra vid oro för ett barn lanserar idag Rädda Barnen vägledningen ”Första hjälpen vid oro för ett barn”. Vägledningen innehåller konkreta tips på hur vuxna kan uppmärksamma barn som inte mår bra och agera vid misstanke om att barn far illa.

Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite. Förlita dig inte på att någon annan ska fråga. Är du osäker så ring socialtjänsten för råd. Vi har inte råd att missa så många barn som vi gör idag, säger Karin Blomgren, socionom på Rädda Barnen som har varit med och tagit fram skriften.

Mer från Sifo-undersökningen

 

  • En av fyra personer har känt oro för att ett barn i deras omgivning farit illa hemma.
  • Fler än hälften som känt sådan oro, har misstänkt att barnen/barnet inte tas hand om på ett bra sätt. Knappt 30 % har oroat sig för att barnet varit utsatt för kränkningar eller annat psykiskt våld och var femte person som känt oro har misstänkt att barnet varit utsatt för eller bevittnat våld hemma. 6 procent har misstänkt sexuella övergrepp.
  • Av de personer som känt oro, uppger drygt sju av tio att man agerat för att hjälpa barnet. Vanligast är att man antingen talat med barnet eller med barnets föräldrar eller vårdnadshavare. Drygt var tredje person har kontaktat Socialtjänsten och knappt var femte har pratat med personal vid förskolan eller skolan.
  • Den vanligaste anledningen till att man inte agerat på oro för ett barn, är osäkerhet på om oron varit befogad. Näst vanligaste anledningen är att någon annan vuxen agerat istället. Tredje vanligaste anledningen är att man inte vetat vad man ska göra.

Regionalt
Örebronyheter

 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in