Regionalt – Här är körkortet som ska få fler att välja elbil

Av på 6 november, 2016

För första gången finns nu tekniska möjligheter för att göra elbilen folklig, men om Sverige ska kunna nå regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 krävs ett samhällsskifte. När Renault nu har en uppdaterad elbil med 400 km* i räckvidd på svenska marknaden har ett förslag om att införa ett subventionerat elbilskörkort tagits fram. ”Vi vill driva på elbilsrevolutionen, då är framtidens förare nyckelspelare”, säger Lars Höglin på Renault.

Målsättningen med ett nytt körkort, med beteckningen EB, är att underlätta för framtida förare, oavsett ålder, att välja elbil. Initiativet kring ett statligt subventionerat elbilskörkort kommer att presenteras som ett förslag för Sveriges riksdag.

Näringslivet måste ta sitt ansvar för att leda samhällsutvecklingen framåt och som tillverkare vet vi vilka hinder svenskarna upplever med elbilar. Tidigare har räckvidd varit en barriär, men nu när bilarna uppdaterats behöver också samhällsstrukturer uppdateras. Därför vill vi införa ett subventionerat körkort för elbilar som skulle öka möjligheterna att nå en elbilsrevolution och därmed regeringens mål, säger Lars Höglin, initiativtagare på Renault.

Initiativet stöttas av tankesmedjan Fores som bland annat grundat 2030-sekretariatet för att säkerställa att målet om en fossiloberoende fordonsflotta verkligen uppnås.

För allt fler unga är det otänkbart att köra annat än elbil i framtiden. Då är det också onödigt att lägga tid och pengar på att lära sig köra något annat. Vi startade 2030-sekretariatet för att säkerställa att regeringens mål nås och elbilsfrågan behöver ett ordentligt omtag på samhällsnivå. Ett elbilskörkort vore därför ett mycket välkommet kliv i rätt riktning, säger Mattias Goldmann, VD på Fores.

Redan innan elbilskörkortet har blivit verklighet bjuder Renault svenskarna på 400 körlektioner i elbil, med förhoppning om att förarna snart ska kunna ta ett elbilskörkort. Övningskörningen sker i samarbete med tre körskolor i Stockholm, Lund och Norrköping, en av körskollärarna är Martin Nilsson:

Även om vi aktivt arbetar med att reducera vår klimatpåverkan, stoppar dagens regelverk oss från att endast använda elbilar. Vi som trafikskola har en unik möjlighet att visa alla våra körkortsaspiranter att det finns hållbara och långsiktiga alternativ. Ett subventionerat elbilskörkort ser vi som en nödvändig utveckling för både framtida förare och samhället i stort, säger Martin Nilsson, trafikskolechef på Trafikpedagogerna i Lund.

Från och med den 2 november går det att skriva under förslaget om ett subventionerat elbilskörkort och den som är intresserad kan också skriva upp sig för att få en körlektion. För att skriva under eller boka övningskörning, besök www.elbilskörkortet.se.

*Räckvidden är 400km enligt NEDC (New European Driving Cycle), som bedömer utsläppsnivåerna hos motorer och bränsleekonomi hos passagerarbilar. Hos elbilar använder man likvärdiga mått för att jämföra.

Det här innebär förslaget om EB-körkort:

  • Kraftigt subventionerade utbildningar för elbilskörkort
  • Fri laddning vid utvalda laddplatser för den som har elbilskörkort
  • Fri parkering för den som har elbilskörkort

Fakta om elbilar

  • Enligt Elbilsstatistik.se finns det idag 7 939 elbilar i Sverige (vilket är 0,17% av hela Sveriges bilpark).
  • En Sifo-undersökning på uppdrag av Renault från maj 2016 visar att 60 procent av svenskarna skulle vilja att fler bytte till elbil. Mer än hälften (51 procent) av svenskarna tycker att politikerna inte gör tillräckligt idag för att nå regeringens mål.
  • Med den uppdaterade elbilen Zoe har Renault nästan fördubblat bilens tidigare räckvidd från 240 km till 400 km enligt NEDC. Zoe med 400 km räckvidd går att beställa redan nu.
  • Under våren 2016 initierades Elbnb för att lyfta frågan om den bristande infrastrukturen för laddning av elbilar. Tjänsten gick ut på att underlätta för elbilsförare i Sverige genom att låta svenskarna själva dela med sig av sin el.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in