Regionalt – Här rattsurfar vi mest

Av på 12 december, 2016

Rattsurfning är ett trafikfarligt beteende som förekommer över hela landet. Till de som rattsurfar mest hör invånarna i Jönköpings och Gävleborgs län. Minst rattsurfar invånarna i Blekinge, Västmanland och Gotlands län. Det visar en undersökning genomförd på uppdrag av Transportstyrelsen.

Nästan hälften (43 procent) av invånarna i Jönköpings län sms:ar och använder andra textmeddelandetjänster bakom ratten. I Blekinge är det 20 procent färre (23 procent) som uppger att de sms:ar i trafiken. Men det är inte bara sms:ande i trafiken som ska ses som rattsurfning. All användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning som gör dig ouppmärksam och därmed farlig i trafiken räknas som rattsurfning. Det inkluderar bland annat att ägna sig åt sociala medier samt att söka låtar på musiktjänster.

– Trots länsvisa skillnader visar vår undersökning att rattsurfning är utbrett i hela Sverige. Jag tror att många upplever att risken att det ska hända något är väldigt liten, så man fortsätter att rattsurfa, säger Therese Malmström, utredare på Transportstyrelsen.

Men även i en situation där man upplever att man har kontroll på trafiken och att riskerna för att något ska hända verkar små, kan förutsättningarna snabbt ändras.

– Det kan vara en bil som hastigt bromsar in framför dig eller ett barn som springer ut framför din bil. Om det händer när du ägnar alltför mycket fokus åt annat än själva bilkörningen ökar riskerna för att det ska ske en olycka, säger Therese Malmström.

Länsvisa skillnader
Undersökningen, som genomförts av Norstat på uppdrag av Transportstyrelsen, visar bland annat skillnader i vilken typ av rattsurfning som är mest utbrett i olika län. Här presenteras de län där flest och minst antal invånare uppger att dem sms:ar i trafiken, använder sociala medier samtidigt som de kör samt använder musiktjänster som Spotify, Soundcloud med mera.

Sms eller annan textmeddelandetjänst (Nedan presenteras de tre län som procentuellt har flest invånare som sms:ar i trafiken, samt det län med minst antal)
Jönköpings län, 43 procent.
Östergötlands och Västerbottens län, 40 procent.
Blekinge län, minst med 23 procent.

 Användning av sociala medier(Nedan presenteras de tre län som procentuellt har flest invånare som använder sociala medier i trafiken, samt det län med minst antal)
Jämtlands län, 23 procent.
Västernorrlands län, 21 procent.
Värmlands län, 20 procent.
Västmanlands län, minst med 10 procent.

Använder externa musiktjänster(Nedan presenteras de tre län som procentuellt har flest invånare som använder musiktjänster i trafiken, samt det län med minst antal)
Gävleborgs och Östergötlands län, 43 procent.
Uppsala län, 42 procent.
Gotlands län, minst med 21 procent.
Samtliga läns siffror finns presenterade i bilagan.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Norstat mellan 14 september – 3 oktober 2016. Totalt genomfördes 6 014 webbintervjuer via Norstats onlinepanel bland annat för att öka tillförlitligheten i undersökningens länsvisa nedbrytningar. Totalt antal svarande i den riksrepresentativa basen var 2003 personer.

Urvalet i Norstats onlinepanel panel.se är telefonrekryterat till 85 procent. Resterande 15 procent är till största del självrekryterade.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in