Regionalt – Konferenser sätter fokus på elevhälsans roll

By on 14 november, 2016

Idag inleder Specialpedagogiska skolmyndigheten sin serie dialogkonferenser om elevhälsa. Först ut är Malmö där rektorer och elevhälsoteam möts för att dela tankar, perspektiv och knyta nya kontakter.

För att en skola ska komma till ett utvecklingsarbete i elevhälsofrågor måste rektor och elevhälsoteam börja med att prata om hur man arbetar med frågorna i skolan idag, säger Erica Sjöberg, projektledare för konferensen.

Konferenserna genomförs under november och början av december i Malmö, Göteborg, Örebro, Umeå och Stockholm.

Dialogerna utgår från olika frågeställningar om elevhälsoarbete. Dessutom blir det filmer med sakkunniga och forskare samt panelsamtal, där vi får möta några skolor som utvecklar sitt elevhälsoarbete.

Att förstå elevhälsans roll utifrån deras olika perspektiv blir en viktig inspiration i dialogen.

I konferensen vill vi ge inspiration och mod att satsa på ett utvecklingsarbete för att höja skolans elevhälsokompetens. Frågorna i dialogerna bygger på det som skolor vänder sig till oss för att få stöd i. Utmaningarna handlar ofta om hur arbetet kring hälsa och lärande kan systematiseras och hur man kommer åt ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevhälsofrågor, berättar Sarah Neuman, projektledare för konferensen.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login