All posts tagged "Konferens"

 • Konferens kraftsamlar för att minska suicid

  Den 25-26 oktober samlas över 500 deltagare på den nationella suicidpreventiva konferensen i Östersund. Folkhälsomyndigheten är en av arrangörerna, och i samband med konferensen publicerar man en ny temarapport om suicidprevention för att belysa myndighetens arbete på...

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Live at Heart släpper spännande nyheter inför årets festival

  Live at Heart Showcase Festival gör sin 14:e upplaga, Sveriges mest långlivade Showcasefestival fyller 14 år! I år utlovar Live at Heart en intressantare och intensivare uppsättning än någonsin med 155 showcasespelningar, högst aktuella konferenspunkter med internationella...

  • Posted juni 26, 2023
  • 0
 • Konferens om Kilsbergens utveckling

  Örebro kommun, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län håller en konferens, där man diskuterar förslag till en gemensam viljeinriktning om Kilsbergens utveckling som rekreationsområde. Den 21 april anordnas Kilsbergskonferensen. Under dagen kommer samtal om utvecklingen...

  • Posted april 15, 2023
  • 0
 • Lagstiftningen och våld mot kvinnor och barn

  Lagstiftningen och våld mot kvinnor och barn – konferens. Forskare och praktiker möter varandra i en konferens med inriktning på lagstiftningens roll för våld mot kvinnor och barn. – Våld i nära relationer är konflikter som inte...

  • Posted november 11, 2022
  • 0
 • Fackeltåg ska sätta fokus på förföljda kristna

  Den 12 november är det dags för Open Doors Day 2022, en heldagskonferens med fokus på kristna som förföljs för sin tro. Konferensen arrangeras i Conventum Kongress, Örebro klockan 10:00 till 20:00. Förföljelsen av kristna har ökat...

  • Posted november 6, 2022
  • 0
 • Kunskapsdag för att säkra kompetensen på framtidens arbetsmarknad

  Samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög i länet finns en kraftig efterfrågan inom vissa branscher på kompetent och utbildad personal, Region Örebro län arbetar i flera projekt för att långsiktigt förbättra kompetensförsörjningen och därmed komma tillrätta med...

  • Posted juni 7, 2022
  • 0
 • Unikt samarbete för att lyfta Hjälmareregionen

  Hur kan vi skapa en levande, attraktiv miljö kring Hjälmaren, Sveriges fjärde största insjö? Det är en av frågorna som kommer att diskuteras när offentliga aktörer från fem kommuner och tre län träffas för att skapa nya...

  • Posted mars 18, 2022
  • 0
 • Konferens om framtidens kultur och kulturpolitik i Örebroregionen

  Kultur ska vara till för alla – men hur får vi den att bli en angelägenhet för hela samhället? Den och andra frågor kommer att behandlas på Agenda KULTUR – en regional tvådagskonferens (3-4 maj) om kultur och kulturpolitik med...

  • Posted februari 9, 2022
  • 0
 • Örebro universitet bjuder in till konferens om framtidens lärarutbildning

  Vilken utbildning behöver lärarstudenter för att kunna ge sina elever kunskap och kompetens att möta framtidens arbetsliv, bli aktiva samhällsmedborgare och ta sig an de stora samhällsutmaningarna? Den 15–16 mars bjuder Örebro universitet in till konferens på...

  • Posted januari 19, 2022
  • 0
 • Global konferens med målet att bromsa den ökande antibiotikaresistensen

  Med start i dag samlas omkring 400 representanter från ett 80-tal länder för en digital konferens om ett av de största hoten mot människors hälsa – antibiotikaresistens. Målet är att utveckla det globala systemet för övervakning av...

  • Posted april 26, 2021
  • 0