Kunskapsdag för att säkra kompetensen på framtidens arbetsmarknad

By on 7 juni, 2022
Arkivbild - Foto: Anders Olofsson

Samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög i länet finns en kraftig efterfrågan inom vissa branscher på kompetent och utbildad personal, Region Örebro län arbetar i flera projekt för att långsiktigt förbättra kompetensförsörjningen och därmed komma tillrätta med den obalans som i dag finns på länets arbetsmarknad.

Ett steg för att få fler i studier som kan leda till arbete är den konferens som anordnas i Örebro den 8 juni, Framtidens arbetsmarknad.

Konferensen vänder sig till länets samtliga studie-och yrkesvägledare och intresset är stort. Knappt 100 har anmält sig till konferensen, vilket betyder ”lapp på luckan”.

Tema för konferensen är:
”En omvärld i förändring”. Kriser och krig påverkar oss alla. Vilka blir konsekvenserna och effekterna på arbetsmarknaden? Vad får det för betydelse på framtida utbildnings- och kompetensbehov. Hur ser arbetsliv och arbetsplatser ut i framtiden?

– Vi vill visa upp den bredd som finns på arbetsmarknaden i Sverige och öka kunskapen hos studie- och yrkesvägledarna hur man kan vägleda unga och vuxna till branscher som ger jobb, säger Maria Svensson-Hallberg, utvecklingsledare inom regional kompetensförsörjning på region Örebro län.

Under dagen kommer representanter från bland annat Polisen, Försvarsmakten och Ambulansen i Örebro län berätta om sina respektive yrken, vilka karriärvägar som finns och varför de älskar sitt arbete.

…………….

Program:

09.10 Maria Svensson Wiklander från The remote lab – knowledge and development node for the future of remote working.

Trender kring framtidens arbetsliv och pandemins effekter. Nya möjligheter till ett flexibelt arbetsliv. Städer och regioner kan komma att påverkas av ett mer distribuerat arbetsliv.

….

10.45 Wilma Toivola och Mathilda Arthursson från Försvarsmakten.

Första steget in i Försvarsmakten, vad gör vi, hur ser en karriärväg ut, vad krävs för att komma in samt hur en värnplikt kan se ut.

….

13.00 Rebecca Gerdin och Gustav Rautatammi, ambulanssjuksköterskor från Ambulansen Örebro. Vägen till ambulansen, arbetet i ambulansen, fortsatta möjligheter.

….

13.45 Sara Sundbladh och Åsa Lidbom från Polisen.

Hur ser utbildningsvägarna ut för att arbeta som polis eller inom polisen? Vilka är behörighetskraven? Vilka olika yrken finns inom polisen och vilka är karriärvägarna? Idag är efterfrågan hög av fler poliser, vilka jobb finns i länet?

….

14.50 Pär Hailee från Barn- och fritidsprogrammet på Alléskolan berättar om yrkesutgång väktare.

….

15.10 Mingel med kaffe. Projektet #vägledKompetens ställer ut i foajen

….

15.30 Avslutning

Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län
Konferensen arrangeras av Svenskt näringsliv, Region Örebro län, Örebro universitet och Arbetsförmedlingen med stöd av Europeiska socialfonden via projektet #vägledKompetens.

You must be logged in to post a comment Login