Regionalt | Regionernas kamp – vinnare eller förlorare

By on 17 maj, 2016

Nu publicerar WSP årets upplaga av ”Regionernas kamp”. Rapporten visar hur det står till för tillväxtens drivkrafter i våra svenska regioner och kommuner.

”Regionernas kamp” presenterar fakta om vilka regioner som växer och vilka som går tillbaka. Nära kopplat till detta är åldersstrukturen i riket såväl som på region- och kommunnivå. ”Unga” regioner har en stor arbetskraftspotential. ”Äldre” regioner står inför stora utmaningar.

Ett nytt perspektiv är ”hur” våra regioner växer, och med vilken typ av ny befolkning. Består tillväxten av födelseöverskott? Inrikes inflyttning? Invandring? Detta har stor betydelse för tillväxtens potential– vilken typ av arbetskraft och konsumtionskraft kommer på sikt att finnas i regionen?

I samhällsdebatten har särskilt fokus riktats mot den kraftigt ökande flyktinginvandringen. I rapporten presenteras också flera perspektiv på temat integration; hur stor andel utrikes födda finns i våra regioner och hur snabbt kommer de i sysselsättning? Vilka regioner är bäst och sämst på att sysselsätta sina utrikes födda?

Andra teman är sysselsättning, där vi belyser hur stor andel av befolkningen som arbetar och hur inkomsterna växer? Ett närliggande tema är utbildningsnivå som jämförs mellan olika delar av Sverige. I takt med att produktion och tjänster blir alltmer specialiserade och får ett högre kunskapsinnehåll krävs en välutbildad befolkning, men här är spridningen stor i riket.

”I Regionernas kamp kan vi konstatera att svensk ekonomi haft en god utveckling under merparten av två decennier, men att utvecklingskraften är ojämnt fördelad i riket. Den stora frågan blir hur dessa utmaningar ska mötas och möjligheter tillvaratas?” Säger Mattias Frithiof.

Bilaga: Exempel på resultat från analysen

Län

a

b

c

d

e

f

g

Stockholms län

280720

17%

26%

31%

23%

63%

29%

Hallands län

259392

9%

33%

22%

12%

58%

13%

Uppsala län

256916

15%

30%

28%

15%

58%

17%

Norrbottens län

256417

-1%

36%

20%

10%

56%

14%

Jönköpings län

254955

5%

32%

19%

14%

57%

11%

Västra Götalands län

252197

7%

31%

24%

16%

55%

17%

Västernorrlands län

248958

0%

36%

19%

9%

46%

16%

Västerbottens län

247602

2%

33%

25%

9%

51%

14%

Västmanlands län

247377

0%

33%

21%

18%

52%

15%

Kronobergs län

244084

6%

33%

21%

16%

50%

14%

Dalarnas län

243725

1%

37%

18%

10%

46%

12%

Örebro län

242936

5%

33%

20%

14%

50%

13%

Södermanlands län

242732

8%

34%

18%

17%

47%

13%

Östergötlands län

242221

6%

32%

23%

14%

48%

17%

Gävleborgs län

238524

1%

36%

17%

11%

41%

13%

Kalmar län

237914

0%

37%

18%

11%

50%

12%

Blekinge län

236452

3%

36%

21%

12%

42%

14%

Jämtlands län

235840

-1%

36%

20%

8%

46%

14%

Skåne län

232826

11%

31%

25%

19%

49%

18%

Värmlands län

232516

0%

36%

20%

11%

46%

13%

Gotlands län

226819

-1%

38%

20%

5%

56%

12%

Variabelförklaring

Genomsnittlig förvärvsinkomst 2015, kr

a

Folkmängd förändring 2004-2014

b

Andel av befolkning äldre än 55 år

c

Andel högutbildade (3 år eller längre eftergymnasial utbildning)

d

Utrikes födda som andel av befolkningen

e

Andel sysselsatta födda utanför EU/EFTA

f

Andel sysselsatta i kunskapsintensiva tjänsteföretag

g

Regionalt
Örebronyheter

”Regionernas kamp” är en årlig rapport från WSP som presenterar fakta om vilka regioner som växer och vilka som går tillbaka.

You must be logged in to post a comment Login