Regionråd får uppdrag i internationellt nätverk

By on 2 juni, 2017
Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

Regionråd Irén Lejegren (S) blev i går invald som ordinarie ledamot i den politiska byrån för Assembly of European Regions, AER, hennes nya uppdrag sträcker sig över två år, och det innebär bland annat att föra den politiska dialogen för över 150 europeiska regioner.

– Jag är väldigt glad över att få delta i ett samarbete som innefattar hela Europa. Jag tror att det är viktigare än någonsin att hålla samman Europa på alla nivåer, och att vi arbetar konkret och närmare medborgarna, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

Fristående nätverk för regioner
AER är det största fristående nätverket för regioner i Europa, och har medlemsregioner från 35 länder. Men nätverket är inte begränsat till EU utan omfattar även länder som Norge, Turkiet och Ryssland.

I byrån, som kan likställas med en styrelse, ingår 45 ordinarie ledamöter som bland annat antar politiska riktlinjer och deklarationer i aktuella politiska frågor som lyfts in i EU:s olika beslutsförsamlingar.

Politik | Världen, Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login