Rekordår för Almi Invest portföljen attraherar 1,2 miljarder från privata investerare

By on 1 mars, 2017
Rekordstort belopp investerat i Almi Invests portföljbolag 2016

Almi Invest ser tillbaka på ett rekordår 2016. Detta gäller både de 1,2 miljarder kronor som portföljbolagen attraherade från privata investerare och antalet genomförda noteringar och exits.

Almi Invests portföljbolag fick under året in 1,2 miljarder kronor i privat riskkapital, samtidigt som Almi Invest investerade 172 miljoner kronor.

Vår roll är ju att investera i tidiga skeden och att när bolagen bevisat sin affärsmodell lämna över stafettpinnen till privata investerare. Det är väldigt roligt att se att våra portföljbolag runt om i Sverige är så attraktiva för privat kapital, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson.

Almi Invest ser tillbaka på ett mycket aktivt 2016. Som vanligt gjordes investeringar i ett stort antal bolag, varav 44 nyinvesteringar. Almi Invest, som av Nordic Tech List listats som 2016 års mest aktiva investerare i Sverige, var också den aktör som deltagit i flest investeringar på över en miljon euro (ca 10 miljoner kronor).

Nytt för året var att antalet försäljningar, exits, ökade till 47 (39) och inbringade totalt 172 (117) miljoner kronor i exitlikvider. Några av de större exitarna var Neo Technology och Swetree Technologies samt Idevio, som såldes till Qlik.

Under året noterades totalt 99 bolag på någon av börslistorna i Sverige. Av dessa var 9 bolag, eller drygt 9 procent, portföljbolag till Almi Invest. Bolagen noterades på Nasdaq Nordic Mid Cap, Nasdaq First North, Aktietorget och Nordic Growth Market. Majoriteten av Almi Invest-bolagen blev övertecknade vid notering, några mer än 10 gånger.

– Något som kännetecknar och delvis särskiljer Sverige från många andra länder internationellt är att här noteras även mindre bolag i tidigt skede av sin utveckling. Vi ser börsen som en attraktiv marknad både för oss och bolagen. För oss skapar det en möjlighet för framtida exits. Det ökade antalet exits under året gör att vi får in kapital som vi kan använda till investeringar i nya lovande svenska startups, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login