Rekordstor andel av nya bilar laddbara i Örebro län

By on 9 oktober, 2021
Foto: Håkan Dahlström

Under tredje kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Örebro län rena elbilar eller laddhybrider. Det är fler än något kvartal tidigare. Även i landet som helhet ökade försäljningen av laddbara bilar.

Privatbilismen är en av de största utsläppsbovarna. Av alla växthusgaser som släpps ut i Sverige kommer omkring 15 procent från personbilar.

Men fordonsflottan är på väg in i en stor omställning. Försäljningen av laddbara och eldrivna fordon har tagit fart.

Under tredje kvartalet 2021 var 36 procent av alla nyregistrerade personbilar i Örebro län laddbara (sammanlagt registrerades 1 412 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 59 procent rena elbilar. De resterande var så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor.

Fossildrivna bilar utgjorde 62 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Under förra året såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Under tredje kvartalet fortsatte den här trenden. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar ökade.

Så även i Örebro län. Jämfört med kvartalet innan var en större andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (+3 procentenheter). Andelen laddbara ligger därmed på en rekordhög nivå.

Snabbare tillväxt än prognosen

Försäljningen av laddbara bilar har ökat snabbare än vad många bedömare räknat med. I Trafikanalys korttidsprognos för vägfordonsflottan, som presenterades i maj, räknar man med 38 procent av alla nyregistrerade bilar i Sverige ska vara laddbara under år 2021. Den gränsen ser ut att passeras med god marginal. Örebros senaste kvartalssiffror ligger även i närheten av den nationella prognosen för hela 2021.

Den snabba utvecklingen under det senaste året förklaras delvis av att EU skärpte sina utsläppskrav vid årsskiftet. Det fick fordonstillverkarna att trycka ut utsläppssnåla bilar för att undvika böter och förklarar till stor del uppgången i slutet av 2020 som sågs på många håll.

I april sänktes miljöbonusen för laddhybrider, medan elbilsköpare fick en större morot. Det här gjorde att rekordmånga passade på att köpa laddhybrider under mars månad, medan pendeln svängde i april då elbilarna som slog rekord i den nationella statistiken.

Följande bild visar utvecklingen i Örebro län.

Regeringen budgetproposition innehåller en ytterligare en skärpning av bonus-malus-reglerna för att få fler att välja utsläppssnåla bilar. Men Håkan Johansson, som är nationell samordnare för klimat och energifrågor på Trafikverket, menar att det är svårt att förutsäga hur utvecklingen kommer fortsätta.

– Jag tror vi kommer se en fortsatt ökning, men kanske inte lika snabbt som under det senaste året. Många äger två bilar och man kan tänka sig att det är lättare att byta ut den första bilen till en elbil, säger han.

Prognosen är att elbilarna kommer bli ekonomiskt allt mer konkurrenskraftiga, men plånboken är inte den enda faktorn som har betydelse.

– Elbilar kommer fortfarande med restriktioner kring räckvidd och tillgång till dragkrok. I dag har varannan bil har dragkrok, säger Håkan Johansson.

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 45 procent av alla nya bilar laddbara under tredje kvartalet. Det är är en rekordstor andel. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet.

Jämfört med andra län säljs det förhållandevis få elbilar och laddhybrider i Örebro län. Under tredje kvartalet var nyregistreringen 16:e högst i hela landet (bland 21 län).

Svårt att nå klimatmålen

Trots att elektifieringen av fordonsflottan tagit fart kommer det bli en rejäl utmaning att nå klimatmålen för transportsektorn. Det nationella målet är att minska utsläppen med 70 procent till år 2030.

Newsworthy publicerade tidigare i år en omfattande analys av förutsättningarna att nå det här målet. Vår slutsats är att det kommer bli synnerligen svårt att klara 2030-målet utan betydande mängd biobränslen.

Vi har även räknat på transportsektorns klimatmål ur ett koldioxidbudgetperspektiv och kan visa att Sverige, även om vi uppnår 2030-målet, kommer släppa ut betydligt med koldioxid än Parisavtalet kan ses ge oss rätt till. Läs hela texten här.

Här registrerades det flest laddbara bilar under tredje kvartalet i Örebro län

Kommun Andel laddbara Antal laddbhybrider Antal elbilar Antal nya bilar totalt
Lekeberg 50 % 5 14 38
Askersund 44 % 2 14 36
Hallsberg 38 % 9 9 47
Örebro 38 % 141 182 845
Kumla 37 % 15 18 89
Karlskoga 36 % 17 30 130
Laxå 36 % 0 5 14
Degerfors 33 % 4 10 42
Lindesberg 27 % 7 17 90
Ljusnarsberg 25 % 1 1 8
Nora 20 % 4 3 35
Hällefors 13 % 3 2 38

Metod

Laddbara bilar: Rena elbilar och laddhybrider. Laddhybrider är fordon som går att ladda med sladd, men som även har en förbränningsmotor.

Fossilbilar: Till den här gruppen räknar vi förutom diesel- och bensinbilar även så kallade elhybrider. Elhybrider har en elmotor men går inte att ladda. I en del sammanställningar placeras den i samma kategori som laddhybrider, men vår bedömning är att den snarare bör ses som en fossilbil, om än något effektivare sådan.

Statistiken kommer från SCB och avser tredje kvartalet 2021.

Den här artikeln genereras endast för de kommuner och län som hade minst 100 nybilsregistreringar under tredje kvartalet.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login