Rekordstort intresse för solceller

By on 17 april, 2022

Intresset för att installera solceller har ökat i rekordtakt det senaste året. Energimyndigheten presenterade nyligen statistik för 2021 och visar på en kraftig ökning med 29% mer i installerad effekt. Orsaken till det ökade intresset tros vara höga elpriser, det rådande världsläget samt en vilja att bidra till klimatomställningen.

Energimyndigheten presenterade i slutet av mars statistik för 2021 om antalet nätanslutna solcellsanläggningar och uppmätt effekt. Statistiken visar på en kraftig ökning med 21% fler installerade solcellsanläggningar i jämförelse med 2020. Den uppmätta effekten från nätanslutna anläggningar uppgår till 29% ökad effekt från året innan. Störst andel ny installerade solcellsanläggningar 2021 skedde i Göteborgs kommun, där även effekten av alla nätanslutna anläggningar är som högst med 58,4 Megawatt vilket är 3,7% av hela Sveriges totala installerade effekt från solcellsanläggningar.

Därför ökar intresset

Varför intresset för solceller fortsätter att öka beror på flera olika orsaker. Den senaste tidens höga elpriser har gjort att många konsumenter vill kunna producera egen el för att kunna sänka sina elkostnader. Det rådande världsläget, osäkerheten på elmarknaden och viljan att bidra till klimatomställningen är andra orsaker till att intresset har ökat.

– När intresset ökat så pass kraftigt den senaste tiden är det många som just nu får vänta på att få sina solceller installerade på grund av bland annat leveransförseningar och brist på komponenter. Förutom det är det även många konsumenter som får vänta på bidrag för sin installation, säger Kajsa Sundqvist, elrådgivare på Kundkraft.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Kundkraft

You must be logged in to post a comment Login