Renoveringen av Wallerska skolan återupptas

By on 18 april, 2024
Bild: Futurum Fastigheter i Örebro AB

Förslag om att återuppta renoveringen av Wallerska skolan godkänns, den 17 april samlades Grundskolenämnden och beslutade att återuppta renoveringen av Wallerska skolan.

Utredningen av område Väster fortsätter under våren 2024.

Varför återupptas renoveringen?

Den geografiska placeringen bedöms som värdefull och den främjar att elever från olika områden och i närområdet får en grundskola i närhet till hemmet. Tomten där Wallerska skolan är placerad är värdefull på lång sikt i kommunen för kommunal service och skola. I nuläget det för tidigt att svara på när renoveringen är klar.

Om renoveringen

För att Wallerska skolans lokaler ska vara ändamålsenliga för skolverksamhet behövs både renovering och nybyggnation. Wallerska skolans befintliga hus A rivs och en ny byggnad uppförs i dess ställe. Skolans övriga byggnader ska genomgå omfattande renovering. 

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login