Renoveringsbehovet av idrottsanläggningar växer

By on 5 september, 2023
Arkivbild

Både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar, som en stor utmaning inför framtiden.

Behoven växer för varje dag som går, men genom att renovera och bygga om på rätt sätt så kan fler målgrupper attraheras och fler barn och ungdomar idrotta.

Med många idrottsplatser byggda på 60- och 70-talet så är renoveringsbehovet stort över hela landet. Behoven finns både i städerna och på landsbygden, inom traditionella idrottshallar, i utomhusmiljöer och klubbstugor.

I Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022 svarade knappt hälften av idrottsföreningarna att det finns ett stort renoveringsbehov på den plats där de idrottar. Riksidrottsförbundets kommunundersökning visar därtill att kommunerna ser renoveringsbehov som den största utmaningen för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.  

– Investeringarna som gjordes för 50–60 år sedan har haft en avgörande betydelse för idrottsrörelsens utveckling. Men nu har många passerat bäst-före-datumet för länge sen. Ekvationen är enkel – utan en plats att vara på, stannar idrotten. Här behöver politikerna inse att krafttag måste till och det skyndsamt. Kommunerna bär ett stort ansvar men även staten måste kliva in. Ett sätt att göra det är att skapa och skjuta till medel till en anläggningsfond som kan vara ett stöd och premiera nytänkande gällande idrottsanläggningar, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.  

Vilka behov av renovering som finns ser olika ut, det kan handla om läckande tak, avstängda toaletter och duschutrymmen eller ventilation som inte fungerar. Dessutom ökar risken för olyckor och skador när platsen eller anläggningen är sliten.

Förutom att upprätthålla att anläggningen kan användas och är säker, kan renovering och ombyggnation vara startskottet till att tänka nytt.  

– Genom att föra in fler värden vid renovering, som exempelvis mer inbjudande och öppna platser, sociala ytor och tillgänglighet så kan fler målgrupper nås och i förlängningen göra så att fler barn och ungdomar kommer i rörelse. Ibland kan det vara små justeringar som gör stor skillnad. Att renovera och bygga om kan också bidra till att skapa trygghet. Genom belysning och mötesplatser på utsidan så kan mer liv och rörelse skapas i området, säger Jonnie Nordensky, Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet. 

Förutom kommunala idrottsanläggningar finns också föreningsägda idrottshallar och platser. Utifrån ett folkhälsoperspektiv så är båda viktiga och de föreningsägda anläggningarna kan bidra till att minska trycket i de kommunala.

Kommunal nivå 

  • Gör en behovskartläggning i kommunen 
  • Både för kommunägda och föreningsägda platser 
  • Var tydlig med prioriteringar och för en dialog med föreningslivet 
  • Idrottsrörelsen och kommunen kan tillsammans synliggöra var behoven är som störst 
  • Se renoveringen som möjlighet att skapa nya värden på platsen 
  • Kan vara en chans att få till sociala ytor och locka nya målgrupper 

Nationell nivå 

  • En nationell anläggningsfond kan fungera som en katalysator för nya innovativa anläggningar  

Sverige
Örebronyheter

Källa: RF/SISU

You must be logged in to post a comment Login